Danh mục

Hỗ trợ online

Bán hàng

  • 093 27 23 186 (Quận 9)
  • 093 27 34 186 (Quận 9)
  • 0902 64 39 78 (Tân Phú)
  • 0904 83 35 36 (Tân Phú)

Kỹ thuật

  • 0931 43 43 03 (Quận 9)
  • 0896 441 229 (Tân Phú)

Khác

Phụ kiện cảm biến khoảng cách

Phụ kiện cảm biến khoảng cách bao gồm các gá đỡ cảm biến, các để module của cảm biến khoảng cách vật cản, giúp cố định hoặc bảo vệ cho cảm biến được tốt hơn.