Danh mục

Hỗ trợ online

Bán hàng

  • 093 27 23 186 (Quận 9)
  • 093 27 34 186 (Quận 9)
  • 0902 64 39 78 (Tân Phú)
  • 0904 83 35 36 (Tân Phú)

Kỹ thuật

  • 0931 43 43 03 (Quận 9)
  • 0896 441 229 (Tân Phú)

Khác

Wifi

Wifi bao gồm các mạch điều khiển wifi và mạch thu phát sóng wifi. Các module cho chất lượng điều khiển và thu phát sóng ổn định. Nên được ứng dụng nhiều trong thực tế.