Danh mục

Hỗ trợ online

Bán hàng

  • 093 27 23 186 (Quận 9)
  • 093 27 34 186 (Quận 9)
  • 0902 64 39 78 (Tân Phú)
  • 0904 83 35 36 (Tân Phú)

Kỹ thuật

  • 0931 43 43 03 (Quận 9)
  • 0896 441 229 (Tân Phú)

Khác

Module wifi ESP32

Module wifi ESP32 có thể tích hợp cùng với camera, oled hay bluetooth để có thêm nhiều chức năng và nhiệm vụ khác nhau. Được ứng dụng rất nhiều vào thực tế.