Thanh toán trực tuyến

Linh kiện điện tử Nshop hỗ trợ khách hàng thanh toán một cách dễ dàng, thuận tiện hơn bằng cách chấp nhận hình thức thanh toán trực tuyến ngay khi mua hàng.

Các hình thức thanh toán trực tuyến tại Nshop

  • Thanh toán bằng thẻ Visa/Master card.
  • Thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa.
  • Thanh toán bằng internet Banking.
  • Chuyển khoản tại ATM.