Ứng dụng Nshopvn Tools trên Google Sheets

Giới thiệu

Nshopvn tools là một ứng dụng tự động hóa nhiều quy trình bán lẻ trên Google Sheets được thiết kế để hỗ trợ hệ thống bán lẻ linh kiện điện tử Nshop trong việc quản lý hàng tồn kho, theo dõi đơn hàng, và quản lý dữ liệu khách hàng… Bằng cách tự động hóa quy trình này, Nshopvn tools giúp loại bỏ các lỗi nhập dữ liệu thủ công và tăng cường năng suất và hiệu quả bán hàng.

Tuy nhiên, Nshopvn tools chỉ được cung cấp độc quyền để sử dụng trong hệ thống Nshop và chỉ những nhân viên được ủy quyền bởi hệ thống Nshop mới có thể truy cập và sử dụng ứng dụng bằng thông tin đăng nhập được cung cấp bởi người quản trị hệ thống.

Nshopvn tools đã được phát triển tích cực để nâng cao hiệu quả và năng suất bán hàng tại hệ thống Nshop. Hiện tại, ứng dụng đã tích hợp một số tính năng như quản lý người dùng ứng dụng Nshopvn tools và tải phiếu nhập kho từ nhà cung cấp nhanh.vn xuống Google Sheets. Điều này giúp kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm mới nhập vào kho được thuận tiện hơn.

Các tính năng khác đang được phát triển để hỗ trợ hệ thống bán lẻ Nshop với các quy trình quản lý hàng tồn kho, xử lý đơn hàng, và quản lý dữ liệu khách hàng…

Nshopvn tools là công cụ thiết yếu để cải thiện năng suất và hiệu quả bán hàng tại hệ thống bán lẻ linh kiện điện tử Nshop và tiếp tục được phát triển để đáp ứng nhu cầu của hệ thống trong tương lai.

Giao-dien-Nshopvn-Tools
Giao diện của ứng dụng Nshopvn tools

Hướng dẫn sử dụng

I. Chức năng Tải phiếu nhập kho từ nhà cung cấp nhanh.vn xuống Google Sheets

Chức năng này lấy danh sách sản phẩm mới nhập vào kho Nshop từ nhà cung cấp trên https://nhanh.vn xuống Google Sheets là để thuận tiện cho đội ngũ kỹ thuật của Nshop kiểm tra chất lượng sản phẩm mới nhập vào kho.

Các giá trị mặc định:

– Vị trí lưu file: Dữ liệu sau khi tải về sẽ được tự động ghi nối tiếp vào Sheet mới nhất của file mới nhất trong thư mục được chỉ định trên giao diện ứng dụng. Chỉ người dùng có quyền admin mới có quyền thay đổi vị trí lưu file.

– Tên file & Tên Sheet:

+ Tên file được đặt tự động theo cấu trúc “testProductsImport”-“năm”. “Năm” trong tên file chính là “năm” trong “thời gian nhập kho” của dữ liệu tải về.

+ Tên sheet được đặt tự động theo cấu trúc “tháng”-“năm”. “Tháng” và “năm” trong tên sheet chính là “tháng” và “năm” trong “thời gian nhập kho” của dữ liệu tải về.

+ Lưu ý: Không nên thay đổi tên file, tên sheet, vì nếu bị thay đổi, ứng dụng sẽ tự động tạo file hoặc sheet mới để phù hợp với quy định nêu trên, và khi đó dữ liệu sẽ không được thể hiện một cách liền mạch theo thời gian.

– Cấu trúc và định dạng nội dung: Ứng dụng sẽ ghi dữ liệu vào Google Sheet với thứ tự các cột và định dạng chuẩn cho mỗi lần tải. Các cột từ “A” đến “N” sẽ chứa các nội dung tương ứng với tiêu đề mặc định mà ứng dụng tạo ra.

– Bổ sung nội dung tùy chỉnh:

+ Hàng tùy chỉnh: Ứng dụng sẽ ghi dữ liệu nối tiếp theo các hàng dữ liệu đã có trên sheet mới nhất. Do đó bạn không nên tự thêm các hàng tùy chỉnh.

+ Cột tùy chỉnh: Ứng dụng chỉ xét nội dung từ cột “A” đến “N”. Do đó bạn có thể thêm các cột tùy chỉnh kết tiếp bên phải của cột “N”, ví dụ thêm vào cột “O”…

Thiết lập ngày bắt đầu của dữ liệu:

– Ngày bắt đầu của dữ liệu tải xuống Google Sheets được thiết lập tại trường “Get from date” trên cửa sổ ứng dụng. Tại trường này, ứng dụng chỉ sử dụng ngày/tháng/năm, phần giờ/phút luôn mặc định là 00:00, nếu có thay đổi bởi người dùng cũng không được ứng dụng sử dụng. Khi trường “ID phiếu nhập kho mới nhất đã tải” trống, ứng dụng sẽ tải dữ liệu từ ngày bắt đầu của dữ liệu cho đến dữ liệu mới nhất đang có trên https://nhanh.vn.

– Sau mỗi lần tải hoàn tất, ứng dụng sẽ tự động lưu trữ thời gian và ID phiếu nhập kho cuối cùng (mới nhất) đã được tải về. Các lần tải tiếp theo: Ứng dụng sẽ lấy ngày và ID phiếu nhập kho cuối cùng (mới nhất) của lần tải trước để làm điểm bắt đầu cho lần tải sau, không xét tới thời gian được thiết lập tại trường “Get from date”.

– Để thay đổi thời gian và ID phiếu nhập kho mới nhất được lưu trữ tự động, hãy nhấp vào trường có tên “ID phiếu nhập kho mới nhất đã tải:” trên giao diện ứng dụng. Sau đó điền vào ID phiếu nhập kho bạn muốn thay đổi và nhấp “Xác nhận”, ứng dụng sẽ tự cập nhật ngày/tháng/năm theo ID phiếu nhập kho vừa được cung cấp. Hoặc để trống rồi bấm “Xác nhận” để xóa.

– Lưu ý quan trọng:

+ Mục thời gian “Get from date” trên cửa sổ giao diện sẽ được tự động cập nhật đến ngày cuối cùng của dữ liệu mới nhất sau mỗi lần tải về thành công.

+ Khi trên giao diện ứng dụng đã ghi nhận ID phiếu sản phẩm nhập kho mới nhất, thì dữ liệu của mỗi lần tải sau đó chỉ bắt đầu từ ID này. Do đó, những ID đã tải về và đã bị xóa khỏi bảng tính sẽ không được tải lại. Muốn tải lại dữ liệu đã xóa, bạn phải thay đổi “ID phiếu sản phẩm nhập kho mới nhất” trên cửa sổ ứng dụng.


Chính sách bảo mật

Tiện ích bổ sung Nshopvn Tools không thu thập, thuê, sử dụng hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin người dùng nào dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên, Nshopvn Tools có thể cần quyền truy cập vào một hoặc nhiều dịch vụ của Google chỉ để phục vụ mục đích của nó.

Tất cả dữ liệu được thu thập từ người dùng bởi Nshopvn Tools, vẫn nằm trong tài khoản Google của người dùng. Tuy nhiên, trong một trường hợp, để tạo giấy phép người dùng, chúng tôi cần địa chỉ email mà bạn đang đăng nhập vào Google để chúng tôi đối sánh với email bạn đã đăng ký sử dụng Nshopvn Tools. Tất cả các thông tin đăng nhập này, được chúng tôi lưu trữ trực tiếp trong “PropertiesService” trong Google Apps Script. Vì vậy chúng tôi có thể đảm bảo với bạn thông tin chúng tôi thu thập trong trường hợp đó sẽ ở mức tối thiểu, được bảo mật và không được chia sẻ với bất kỳ ai.

Việc Nshopvn Tools sử dụng và chuyển thông tin nhận được từ API Google sang bất kỳ ứng dụng nào khác sẽ tuân thủ Chính sách dữ liệu người dùng dịch vụ Google API , bao gồm các yêu cầu sử dụng có giới hạn (Nshopvn Tools use and transfer of information received from Google APIs to any other app will adhere to Google API Services User Data Policy, including the Limited Use requirements.).

Trong tương lai, nếu bạn không muốn sử dụng tiện ích bổ sung Nshopvn Tools của chúng tôi vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể xóa Nshopvn Tools khỏi ứng dụng Google của mình.

Điều khoản dịch vụ

Thông tin chúng tôi thu thập từ người dùng cho mục đích xác minh giấy phép được bảo vệ và bảo mật. Chúng tôi sử dụng dữ liệu đó chỉ để xác minh giấy phép của bạn. Ngày nay, không có phương thức lưu trữ hoặc truyền tải điện nào là an toàn 100%, do đó, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Nshopvn tools hoàn toàn miễn phí và chỉ được cung cấp độc quyền để sử dụng trong hệ thống Nshop và chỉ những nhân viên được ủy quyền bởi hệ thống Nshop mới có thể truy cập và sử dụng ứng dụng bằng thông tin đăng nhập được cung cấp bởi người quản trị hệ thống.

Điều khoản chung

Chính sách người dùng này chắc chắn sẽ thay đổi và chúng tôi khuyến khích người dùng của mình kiểm tra trang này theo thời gian. Chúng tôi cũng có thể gửi email trước khi thay đổi chính sách.

Chính sách này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/03/2023.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: voson@cbs.vn