Quy định đặt hàng nhận tại Nshop

Do tình hình dịch Covid-19 tại HCM vẫn đang còn phức tạp nên Nshop tạm thời ngưng tiếp khách bên trong cửa hàng. Vì vậy, khi quý khách tạo đơn online với lựa chọn sẽ đến cửa hàng Nshop nhận hàng, quý khách vui lòng lưu lại MÃ ĐƠN HÀNG hoặc MÃ QR của đơn hàng để khi đến nhận hàng thì nhập vào máy thông báo lấy hàng được Nshop gắn bên ngoài cửa hàng như mô tả ở video bên dưới đây. Khi nhận được thông báo, Nshop sẽ giao đơn hàng đến quý khách bên ngoài cửa của cửa hàng.

Vì để bảo đảm an toàn cho đôi bên, Nshop rất mong quý khách thông cảm cho sự bất tiện này.