Thông báo tạm dừng hoạt động vì Covid

  • THÔNG BÁO NGÀY 15/08/2021: Điện tử Nshop tiếp tục gia hạn thời gian tạm ngưng hoạt động đến ngày 15/09/2021 để tuân thủ quy định giãn cách xã hội tại Tp. HCM
  • THÔNG BÁO NGÀY 02/08/2021: Điện tử Nshop tiếp tục gia hạn thời gian tạm ngưng hoạt động thêm 14 ngày nữa kể từ 02/08/2021 để tuân thủ quy định giãn cách xã hội tại Tp. HCM
  • THÔNG BÁO NGÀY 22/07/2021: Điện tử Nshop tiếp tục tạm ngưng hoạt động để tuân thủ quy định giãn cách xã hội theo chỉ thị số 12/TC-TU của Thành uỷ Tp. HCM ký ngày 22/07/2021. Do đó, toàn bộ các đơn đặt hàng phát sinh sau ngày 14/07/2021 sẽ được xử lý vận chuyển sau khi Tp. HCM có thông báo hết giãn cách xã hội và các doanh nghiệp được phép hoạt động trở lại (dự kiến là ngày 01/08/2021).
  • THÔNG BÁO NGÀY 14/07/2021: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại Tp. HCM, Điện tử Nshop buộc phải tạm dừng mọi hoạt động bán hàng tại cửa hàng và giao hàng Online. Tuy nhiên, Điện tử Nshop vẫn nhận đơn đặt hàng online và sẽ được xử lý vận chuyển sau ngày 23/07/2021 (lưu ý thời hạn xử lý vận chuyển này chỉ là dự kiến, có thể sẽ bị gia hạn)

Lưu ý: Để biết chính xác thời gian hoạt động trở lại của Điện từ Nshop quý khách vui lòng theo dõi thông báo mới tại đây hoặc tại trang Facebook của chúng tôi.