Tích điểm hoàn tiền

Tích điểm hoàn tiền

💥 QUY ĐỊNH VỀ ĐIỂM CỦA THẺ

 • Điểm tối thiểu có thể sử dụng: 10 điểm
 • Tỷ lệ đổi điểm hoàn tiền: 10 điểm = 1.000 (đ)
 • Điểm được tích lũy không thời hạn cho đến khi sử dụng
 • Ngoài tích điểm theo hóa đơn mua hàng, khách hàng còn được tích điểm, tặng điểm tại các chương trình khuyến mãi của shop
 • Thẻ khách hàng được nâng cấp lên các cấp độ thành viên khác nhau theo quy định về cấp độ thẻ, và sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi, chiết khấu đặt biệt.
 • Điểm được sử dụng đối với tất cả các mặt hàng của shop
 • Thẻ khách hàng, điểm tích lũy sử dụng được cho tất cả các cửa hàng của hệ thống Linh kiện điện tử NSHOP

💥 QUY ĐỊNH CẤP ĐỘ THẺ

 • Thẻ HẠNG TIÊU CHUẨN khi có tổng giá trị hóa đơn tích lũy từ 100.000 (đ) đến 8.999.999 (đ)
 • Thẻ HẠNG VÀNG khi có tổng giá trị hóa đơn tích lũy trên 9.000.000 (đ)
 • Chu kỳ cấp độ thẻ: 12 tháng

🎁 ƯU ĐÃI DÀNH CHO THẺ KHÁCH HÀNG NSHOP

🥉 THẺ HẠNG TIÊU CHUẨN

 • Khi mua hàng có giá trị hóa đơn từ 1.000 (đ) đến 500.000 (đ)
  => Hoàn tiền 01%, hoặc tích điểm với tỷ lệ 10.000 (đ) = 01 điểm.
 • Khi mua hàng có giá trị hóa đơn từ 501.000 (đ) đến 1.000.000 (đ)
  => Hoàn tiền 1.5%, hoặc tích điểm với tỷ lệ 10.000 (đ) = 1.5 điểm.
 • Khi mua hàng có giá trị hóa đơn từ 1.001.000 (đ) đến 10.000.000 (đ)
  => Hoàn tiền 02%, hoặc tích điểm với tỷ lệ 10.000 (đ) = 02 điểm.

🥇 THẺ HẠNG VÀNG

 • Khi mua hàng có giá trị hóa đơn từ 1.000 (đ) đến 500.000 (đ)
   => Hoàn tiền 02%, hoặc tích điểm với tỷ lệ 10.000 (đ) = 02 điểm.
 • Khi mua hàng có giá trị hóa đơn từ 501.000 (đ) đến 1.000.000 (đ)
  => Hoàn tiền 2.5%, hoặc tích điểm với tỷ lệ 10.000 (đ) = 2.5 điểm.
 • Khi mua hàng có giá trị hóa đơn từ 1.001.000 (đ) đến 10.000.000 (đ)
  => Hoàn tiền 03%, hoặc tích điểm với tỷ lệ 10.000 (đ) = 03 điểm.

📌 Riêng trường hợp khách hàng mua hàng tại NShop, có giá trị hóa đơn trên 10.000.000 (đ) sẽ ưu đãi đặc biệt bằng hình thức chiết khấu trực tiếp.