Danh mục

Hỗ trợ online

Bán hàng

  • 093 27 23 186 (Quận 9)
  • 093 27 34 186 (Quận 9)
  • 0902 64 39 78 (Tân Phú)
  • 0904 83 35 36 (Tân Phú)

Kỹ thuật

  • 0931 43 43 03 (Quận 9)
  • 0896 441 229 (Tân Phú)

Khác

Cảm biến dòng điện

Cảm biến dòng điện được dùng để nghiên cứu điện học và điện tử học. Rất cần thiết trong các thí nghiệm vật lý, hóa học, sinh học và các thí nghiệm khoa học khác.