Danh mục

Hỗ trợ online

Bán hàng

  • 093 27 23 186 (Quận 9)
  • 093 27 34 186 (Quận 9)
  • 0902 64 39 78 (Tân Phú)
  • 0904 83 35 36 (Tân Phú)

Kỹ thuật

  • 0931 43 43 03 (Quận 9)
  • 0896 441 229 (Tân Phú)

Khác

Mạch giải mã âm thanh

Mạch giải mã âm thanh thường được ứng dụng: Điều khiển từ xa, thiết bị thu trong hệ thống viễn thông, hệ thống nhắn tin vô tuyến, hệ thống thẻ tín dụng,…