Danh mục

Hỗ trợ online

Bán hàng

  • 093 27 23 186 (Quận 9)
  • 093 27 34 186 (Quận 9)
  • 0902 64 39 78 (Tân Phú)
  • 0904 83 35 36 (Tân Phú)

Kỹ thuật

  • 0931 43 43 03 (Quận 9)
  • 0896 441 229 (Tân Phú)

Khác

Mạch tạo xung

Mạch tạo xung để tạo xung vuông với tần số và biên độ có thể điều chỉnh được, thích hợp cho các ứng dụng tạo xung, điều khiển động cơ nhanh chậm,…