Danh mục

Hỗ trợ online

Bán hàng

  • 093 27 23 186 (Quận 9)
  • 093 27 34 186 (Quận 9)
  • 0902 64 39 78 (Tân Phú)
  • 0904 83 35 36 (Tân Phú)

Kỹ thuật

  • 0931 43 43 03 (Quận 9)
  • 0896 441 229 (Tân Phú)

Khác

Đóng ngắt, Relay

Đóng ngắt, Relay bao gồm các mạch có chức năng đóng ngắt và tạo trễ. Chất lượng tốt, được sử dụng rất nhiều trong các ứng dụng thực tế.