Bàn phím nhựa cứng 3x4
Bàn phím nhựa cứng 3x4
Bàn phím nhựa cứng 3x4
Bàn phím nhựa cứng 3x4
uniE76C
uniE76B
Bàn phím nhựa cứng 3x4
Bàn phím nhựa cứng 3x4
Bàn phím nhựa cứng 3x4
Bàn phím nhựa cứng 3x4

Bàn phím nhựa cứng 3x4

3x4 plastic Matrix Keypad

52.000₫

Mã sản phẩm: ZU25

Sản phẩm hiện đang còn hàng.

uniF2E4 Xem chi nhánh còn hàng

Bàn phím nhựa cứng 3×4 Độ dài cáp: 88mm Đầu nối ra 7 chân hiệt độ hoạt động 0 ~ 70oC

 

DỊCH VỤ & KHUYẾN MÃI LIÊN QUAN
 • Cộng thêm 5 điểm tích lũy
 • TP.HCM: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 300k
  Tỉnh thành khác: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500k

  Xem thêm các khuyến mãi vận chuyển khác.

Sản phẩm liên quan

Chi tiết sản phẩm

Bàn phím nhựa cứng 3×4 ứng dụng vào các mô hình, sản phẩm cần nhập, xuất bằng phím

Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước : 7×5.2×0.9cm
 • Module bàn phím nhựa cứng 3×4 loại phím nhựa cứng.
 • Độ dài cáp: 88mm.
 • Nhiệt độ hoạt động 0 ~ 70oC.
 • Đầu nối ra 7 chân.
 • Kích thước bàn phím 65 x 64mm

Bàn phím nhựa cứng 3x4

Sơ đồ kết nối bàn phím nhựa cứng 3×4

Bàn phím nhựa cứng 3x4

Bàn phím nhựa cứng 3x4
Bàn phím nhựa cứng 3×4
Bàn phím nhựa cứng 3x4
Bàn phím nhựa cứng 3×4
Bàn phím nhựa cứng 3x4
Bàn phím nhựa cứng 3×4
Bàn phím nhựa cứng 3x4
Bàn phím nhựa cứng 3×4

Hình ảnh sản phẩm:

 

———————-CODE THAM KHẢO——————-

#include <Keypad.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

#define Password_Lenght 7 // Give enough room for six chars + NULL char

int pos = 0;    // variable to store the servo position

char Data[Password_Lenght]; // 6 is the number of chars it can hold + the null char = 7
char Master[Password_Lenght] = "123456";
byte data_count = 0, master_count = 0;
bool Pass_is_good;
char customKey;

const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 3;
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1', '2', '3'},
  {'4', '5', '6'},
  {'7', '8', '9'},
  {'*', '0', '#'} 
};
bool door = true;

byte rowPins[ROWS] = {2, 3, 4, 5}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {6, 7, 8}; //connect to the column pinouts of the keypad

Keypad customKeypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS); //initialize an instance of class NewKeypad

void setup()
{
  
  lcd.begin();
  lcd.backlight();
  lcd.print(" Dien Tu Nshop");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("--Ban Phim 3x4--");
  pinMode(13,OUTPUT);
  delay(3000);
  lcd.clear();

}

void loop()
{
  if (door == 0)
  {
    customKey = customKeypad.getKey();

    if (customKey == '#')

    {
      lcd.clear();
      ServoClose();
      lcd.print("  Led Da Tat");
      delay(3000);
      door = 1;
    }
  }

  else Open();
}

void clearData()
{
  while (data_count != 0)
  { // This can be used for any array size,
    Data[data_count--] = 0; //clear array for new data
  }
  return;
}

void ServoOpen()
{
  digitalWrite(13,HIGH);
}

void ServoClose()
{
 digitalWrite(13,LOW);
}

void Open()
{
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(" Nhap Mat Khau");
  
  customKey = customKeypad.getKey();
  if (customKey) // makes sure a key is actually pressed, equal to (customKey != NO_KEY)
  {
    Data[data_count] = customKey; // store char into data array
    lcd.setCursor(data_count, 1); // move cursor to show each new char
    lcd.print(Data[data_count]); // print char at said cursor
    data_count++; // increment data array by 1 to store new char, also keep track of the number of chars entered
  }

  if (data_count == Password_Lenght - 1) // if the array index is equal to the number of expected chars, compare data to master
  {
    if (!strcmp(Data, Master)) // equal to (strcmp(Data, Master) == 0)
    {
      lcd.clear();
      ServoOpen();
      lcd.print("  Led Da Bat");
      door = 0;
    }
    else
    {
      lcd.clear();
      lcd.print("  Sai Mat Khau");
      delay(1000);
      door = 1;
    }
    clearData();
  }
}

 

Phản hồi khách hàng
Nshop reviewer

Nshopvn.com · 16/04/2019 11:15 AM

uniE735uniE735uniE735uniE735uniE735

Bàn phím nhựa cứng 3x4 giá chỉ 52.000₫

Hộ kinh doanh Linh kiện điện tử Nshop / GPĐKKD số: 41X8035261 do UBND Quận Tân Phú cấp ngày 08/05/2019

Điện tử NShop Tân Phú: 1 Bùi Xuân Phái, Tây Thạnh, Tân Phú, TP. HCM – 📞 0902 64 39 78

Điện tử NShop Quận 9: 7 Trần Hưng Đạo, Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM – 📞 093 27 23 186

NSHOPVN.COM © 2019 - 2021

DMCA.com Protection Status Đã thông báo bộ công thương