Cảm Biến Lưu Lượng Nước

57.000 

Cảm biến lưu lượng nước có nguồn: 5 – 24V, chịu áp lực đến: 1.75Mpa, độ ẩm: 35% – 90% RH, kích thước: 61 x 36 x 34mm

Mã sản phẩm: T5QL Danh mục: Tags:

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 50 g

Thông tin sản phẩm

Cảm biến lưu lượng nước thường dùng trong các máy bơm nước hồ cá, máy bơm mini, máy nước nóng.v.v…. Cảm biến hoạt động dựa tên cánh quạt nước và cảm biến Hall bên trong, khi nước chảy qua làm quạt nước quay ==> cảm biến Hall ==> xung vuông ( từ NPN).

Chức năng 3 dây ngõ ra 

 • Màu đỏ : nguồn : 5 – 24V
 • Dây đen : GND (mass).
 • Dây vàng :  tín hiệu.

Công thức lưu lượng :

 • Q = F / 7.5
 • F : tần số ( Hz)
 • Q: lưu lượng : (L/min)
 • 7.5 : hằng số

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Nguồn: 5 – 24V
 • Dòng tiêu thụ : < 10mA.
 • Chịu áp lực đến: 1.75Mpa
 • Lưu lượng đo: 1 – 30 (L/min)
 • Nhiệt độ hoạt động: < 120 độ C
 • Độ ẩm: 35% – 90% RH
 • Kích thước: 61 x 36 x 34mm

Lưu ý quan trọng : Không được để nghiêng quá 5 độ, lắp thẳng đứng và nhiệt độ nước chảy qua <120 độ C

KÍCH THƯỚC CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG NƯỚC

Cảm Biến Lưu Lượng Nước

———————CODE THAM KHẢO———————

/*
  Dây đỏ kết nối nguồn 5V arduino
  Dây đen nối GND arduino
  Dây vàng (tín hiệu) kết nối chân số 2 arduino
  Mở Serial Monitor chọn No line ending, baud 9600
  Thổi cho cánh quạt trong cảm biến xoay để kiểm tra
 */

byte statusLed    = 13;

byte sensorInterrupt = 0;  // 0 = digital pin 2
byte sensorPin       = 2; //--------------------------------------------------chân tín hiệu

float calibrationFactor = 4.5;

volatile byte pulseCount;  

float flowRate;
unsigned int flowMilliLitres;
unsigned long totalMilliLitres;

unsigned long oldTime;

void setup()
{
  
  // Initialize a serial connection for reporting values to the host
  Serial.begin(9600);
   
  // Set up the status LED line as an output
  pinMode(statusLed, OUTPUT);
  digitalWrite(statusLed, HIGH);  // We have an active-low LED attached
  
  pinMode(sensorPin, INPUT);
  digitalWrite(sensorPin, HIGH);

  pulseCount        = 0;
  flowRate          = 0.0;
  flowMilliLitres   = 0;
  totalMilliLitres  = 0;
  oldTime           = 0;

  // The Hall-effect sensor is connected to pin 2 which uses interrupt 0.
  // Configured to trigger on a FALLING state change (transition from HIGH
  // state to LOW state)
  attachInterrupt(sensorInterrupt, pulseCounter, FALLING);
}


void loop()
{
   
   if((millis() - oldTime) > 1000)    // Only process counters once per second
  { 
    detachInterrupt(sensorInterrupt);
    flowRate = ((1000.0 / (millis() - oldTime)) * pulseCount) / calibrationFactor;
    oldTime = millis();
    flowMilliLitres = (flowRate / 60) * 1000;
    totalMilliLitres += flowMilliLitres;
      
    unsigned int frac;
    
    // Print the flow rate for this second in litres / minute
    Serial.print("Flow rate: ");
    Serial.print(int(flowRate));  // Print the integer part of the variable
    Serial.print("L/min");
    Serial.print("t");       // Print tab space

    // Print the cumulative total of litres flowed since starting
    Serial.print("Output Liquid Quantity: ");        
    Serial.print(totalMilliLitres);
    Serial.println("mL"); 
    Serial.print("t");       // Print tab space
  Serial.print(totalMilliLitres/1000);
  Serial.print("L");
    

    // Reset the pulse counter so we can start incrementing again
    pulseCount = 0;
    
    // Enable the interrupt again now that we've finished sending output
    attachInterrupt(sensorInterrupt, pulseCounter, FALLING);
  }
}

/*
Insterrupt Service Routine
 */
void pulseCounter()
{
  // Increment the pulse counter
  pulseCount++;
}

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

Cảm Biến Lưu Lượng Nước

Cảm Biến Lưu Lượng Nước

Cảm Biến Lưu Lượng Nước

MỘT SỐ SẢN PHẨM MUA KÈM:

https://nshopvn.com/product/arduino-mega2560-r3-atmega16u2/

https://nshopvn.com/product/arduino-uno-r3-dip-kem-cap/

https://nshopvn.com/product/arduino-mega-2560-r3-ch340/

Đánh giá

 1. admin

  Cảm Biến Lưu Lượng Nước giá chỉ 70.000 ₫

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Danh mục

Hỗ trợ online

Bán hàng

 • 093 27 23 186 (Quận 9)
 • 093 27 34 186 (Quận 9)
 • 0902 64 39 78 (Tân Phú)
 • 0904 83 35 36 (Tân Phú)

Kỹ thuật

 • 0931 43 43 03 (Quận 9)
 • 0896 441 229 (Tân Phú)

Khác