Cảm biến màu RGB TCS34725 giao tiếp I2C và UART

170.000 

Cảm biến màu RGB TCS34725 giao tiếp I2C và UART điện áp làm việc 3-5v, tiêu thụ điện năng thấp, kích thước nhỏ, dễ lắp đặt.

Mã sản phẩm: 672R Danh mục:

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 50 g

Thông tin sản phẩm

Cảm biến màu RGB TCS34725 giao tiếp I2C và UART là phiên bản nâng cấp của cảm biến màu TCS3200, được sử dụng để nhận biết màu sắc bằng cách đo phản xạ 3 màu sắc cơ bản từ vật thể là đỏ, xanh lá và xanh dương sau đó xử lý và truyền thông số đo được của các màu này qua giao tiếp I2C hoặc UART.

Cảm biến màu sắc TCS34725 giao tiếp I2C và UART có tích hợp MCU trên mạch để chuyển đổi từ giao tiếp I2C của TCS34725 sang giao tiếp UART hoặc I2C của MCU giúp dể dàng giao tiếp và lập trình, ta có thể dễ dàng lựa chọn giao tiếp muốn sử dụng bằng cách Set các Jumper trên mạch.

Thông số kỹ thuật:

 • Cảm biến màu TCS34725 sử dụng chip TCS34725, giao tiếp I2C hoặc giao tiếp UART, giá trị RGB đầu ra trực tiếp
 • Có thể được sử dụng như một mô-đun TCS34725 đơn giản.
 • Có thể sử dụng MCU nội bộ để đọc dữ liệu TCS34725, MCU trực tiếp xuất RGB, chương trình cân bằng trắng bên trong, hỗ trợ giao tiếp I2C / UART
 • Hỗ trợ: 51, arduino, stm32, chương trình đọc dữ liệu truyền thông (I2C / serial).
 • Điện áp làm việc 3-5v, tiêu thụ điện năng thấp, kích thước nhỏ, dễ lắp đặt.

Cách thiết lập giao tiếp dựa vào Jumper S0 và S1:

 1. S1 để trống (default): Disable chân SCL và SDA, hai chân giao tiếp trực tiếp I2C với TCS34725, chỉ có thể giao tiếp qua hai chân CT / DR của MCU.
 2. S1 nối với G: Enable chân SCL và SDA, sử dụng để giao tiếp trực tiếp với I2C của TCS34725 không thông qua MCU.
 3. S0 để trống (default): Lựa chọn giao tiếp của MCU trên hai chân CT / DR là UART, CT là UART_TX, DR là UART_RX baudrate mặc định 9600bps / Parity: N / Data bits: 8 / Stop bits: 1
 4. S0 nối với G: Lựa chọn giao tiếp của MCU trên hai chân CT / DR là I2C, CT là I2C_SCL, DR là I2C_SDA.

Tài liệu, code mẫu và Hướng dẫn sử dụng.

 Sơ đồ nối dây cảm biến màu RGB TCS34725 với USB sang TTL:

Cảm biến màu RGB TCS34725 giao tiếp I2C và UART

Cảm biến màu RGB TCS34725 giao tiếp I2C và UART

Sơ đồ nối dây với I2C

Cảm biến màu RGB TCS34725 giao tiếp I2C và UART

——————–CODE THAM KHẢO——————

Thư viện Adafruit_TCS34725.h

/*
 Kết nối:
          CB màu                Arduino
           VCC                    5V
           GND                    GND
           SCL                    SCL
           SDA                    SDA

 Nạp code mở Serial Monitor, chọn No line ending, baud 9600.
 Đưa những màu đỏ, xanh lá, xanh dường lại gần cảm biến để kiểm tra thông số.
 */


#include <Wire.h>
#include "Adafruit_TCS34725.h"

Adafruit_TCS34725 tcs = Adafruit_TCS34725(TCS34725_INTEGRATIONTIME_700MS, TCS34725_GAIN_1X);

void setup(void) {
  Serial.begin(9600);

  if (tcs.begin()) {
    Serial.println("Found sensor");
  } else {
    Serial.println("No TCS34725 found ... check your connections");
    while (1);
  }

  // Now we're ready to get readings!
}

void loop(void) {
  uint16_t r, g, b, c, colorTemp, lux;

  tcs.getRawData(&r, &g, &b, &c);
  colorTemp = tcs.calculateColorTemperature_dn40(r, g, b, c);
  lux = tcs.calculateLux(r, g, b);

  Serial.print("Color Temp: "); Serial.print(colorTemp, DEC); Serial.print(" K - ");
  Serial.print("Lux: "); Serial.print(lux, DEC); Serial.print(" - ");
  Serial.print("R: "); Serial.print(r, DEC); Serial.print(" ");
  Serial.print("G: "); Serial.print(g, DEC); Serial.print(" ");
  Serial.print("B: "); Serial.print(b, DEC); Serial.print(" ");
  Serial.print("C: "); Serial.print(c, DEC); Serial.print(" ");
  Serial.println(" ");
}

 

Đánh giá

 1. admin

  Cảm biến màu RGB TCS34725 giao tiếp I2C và UART giá chỉ 170.000 ₫

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Danh mục

Hỗ trợ online

Bán hàng

 • 093 27 23 186 (Quận 9)
 • 093 27 34 186 (Quận 9)
 • 0902 64 39 78 (Tân Phú)
 • 0904 83 35 36 (Tân Phú)

Kỹ thuật

 • 0931 43 43 03 (Quận 9)
 • 0896 441 229 (Tân Phú)

Khác