Mạch Điều Khiển Động Cơ Bước A3967
Mạch Điều Khiển Động Cơ Bước A3967
Mạch Điều Khiển Động Cơ Bước A3967
Mạch Điều Khiển Động Cơ Bước A3967
uniE76C
uniE76B
Mạch Điều Khiển Động Cơ Bước A3967
Mạch Điều Khiển Động Cơ Bước A3967
Mạch Điều Khiển Động Cơ Bước A3967
Mạch Điều Khiển Động Cơ Bước A3967

Mạch Điều Khiển Động Cơ Bước A3967

A3967 Stepper Motor Driver Module

26.000₫

Mã sản phẩm: 6H0S

Sản phẩm hiện đang hết hàng.

uniF2E4 Xem chi nhánh còn hàng

Mạch Điều Khiển Động Cơ Bước A3967nguồn từ 7V đến 20V. Tương thích với động cơ bước 4,6,8 dây với mọi mức điện áp.

DỊCH VỤ & KHUYẾN MÃI LIÊN QUAN
  • Cộng thêm 2 điểm tích lũy
  • TP.HCM: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 300k
    Tỉnh thành khác: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500k

    Xem thêm các khuyến mãi vận chuyển khác.

Sản phẩm liên quan

Chi tiết sản phẩm

Mạch Điều Khiển Động Cơ Bước A3967​ dùng để điều khiển motor bước một cách đơn giản và dễ dàng, tương thích với bất cứ tín hiệu nào có thể xuất ra xung số từ 0 đến 5V.

Module driver cho motor bước A3967 sử dụng nguồn từ 7V đến 20V, nguồn cấp cho motor bước bất kỳ mức nào. Trên board có tích hợp IC ổn áp có thể chọn mức nguồn 5V. Vi bước được chọn bằng MS1 và MS2 để điều chỉnh độ phân giải của vi bước.

A3967 có thể điều chỉnh vi bước

MS1 và MS2 ngắt 2 chân này ra để cài đặt vi bước 1, 1/2, 1/4, hoặc 1/8 mặc định là 1/8.

Tương thích với động cơ bước 4,6,8 dây với mọi mức điện áp.

Có thể điều chỉnh dòng từ 150mA/pha đến 750mA/pha.

 

SƠ ĐỒ MẠCH

Mạch Điều Khiển Động Cơ Bước A3967

SƠ ĐỒ KẾT NỐI Mạch Điều Khiển Động Cơ Bước A3967

Mạch Điều Khiển Động Cơ Bước A3967

————————-CODE THAM KHẢO—————————–

/****************************************************************************** 
Kết nối:
        Driver            Arduino
         step               2
         dir                3
         MS1                4
         MS2                5
         EN                 6
******************************************************************************/
//Declare pin functions on Redboard
#define stp 2
#define dir 3
#define MS1 4
#define MS2 5
#define EN  6

//Declare variables for functions
char user_input;
int x;
int y;
int state;

void setup() {
  pinMode(stp, OUTPUT);
  pinMode(dir, OUTPUT);
  pinMode(MS1, OUTPUT);
  pinMode(MS2, OUTPUT);
  pinMode(EN, OUTPUT);
  resetEDPins(); //Set step, direction, microstep and enable pins to default states
  Serial.begin(9600); //Open Serial connection for debugging
  Serial.println("Begin motor control");
  Serial.println();
  //Print function list for user selection
  Serial.println("Enter number for control option:");
  Serial.println("1. Turn at default microstep mode.");
  Serial.println("2. Reverse direction at default microstep mode.");
  Serial.println("3. Turn at 1/8th microstep mode.");
  Serial.println("4. Step forward and reverse directions.");
  Serial.println();
}

//Main loop
void loop() {
  while(Serial.available()){
      user_input = Serial.read(); //Read user input and trigger appropriate function
      digitalWrite(EN, LOW); //Pull enable pin low to allow motor control
      if (user_input =='1')
      {
         StepForwardDefault();
      }
      else if(user_input =='2')
      {
        ReverseStepDefault();
      }
      else if(user_input =='3')
      {
        SmallStepMode();
      }
      else if(user_input =='4')
      {
        ForwardBackwardStep();
      }
      else
      {
        Serial.println("Invalid option entered.");
      }
      resetEDPins();
  }
}

//Reset Easy Driver pins to default states
void resetEDPins()
{
  digitalWrite(stp, LOW);
  digitalWrite(dir, LOW);
  digitalWrite(MS1, LOW);
  digitalWrite(MS2, LOW);
  digitalWrite(EN, HIGH);
}

//Default microstep mode function
void StepForwardDefault()
{
  Serial.println("Moving forward at default step mode.");
  digitalWrite(dir, LOW); //Pull direction pin low to move "forward"
  for(x= 1; x<1000; x++)  //Loop the forward stepping enough times for motion to be visible
  {
    digitalWrite(stp,HIGH); //Trigger one step forward
    delay(1);
    digitalWrite(stp,LOW); //Pull step pin low so it can be triggered again
    delay(1);
  }
  Serial.println("Enter new option");
  Serial.println();
}

//Reverse default microstep mode function
void ReverseStepDefault()
{
  Serial.println("Moving in reverse at default step mode.");
  digitalWrite(dir, HIGH); //Pull direction pin high to move in "reverse"
  for(x= 1; x<1000; x++)  //Loop the stepping enough times for motion to be visible
  {
    digitalWrite(stp,HIGH); //Trigger one step
    delay(1);
    digitalWrite(stp,LOW); //Pull step pin low so it can be triggered again
    delay(1);
  }
  Serial.println("Enter new option");
  Serial.println();
}

// 1/8th microstep foward mode function
void SmallStepMode()
{
  Serial.println("Stepping at 1/8th microstep mode.");
  digitalWrite(dir, LOW); //Pull direction pin low to move "forward"
  digitalWrite(MS1, HIGH); //Pull MS1, and MS2 high to set logic to 1/8th microstep resolution
  digitalWrite(MS2, HIGH);
  for(x= 1; x<1000; x++)  //Loop the forward stepping enough times for motion to be visible
  {
    digitalWrite(stp,HIGH); //Trigger one step forward
    delay(1);
    digitalWrite(stp,LOW); //Pull step pin low so it can be triggered again
    delay(1);
  }
  Serial.println("Enter new option");
  Serial.println();
}

//Forward/reverse stepping function
void ForwardBackwardStep()
{
  Serial.println("Alternate between stepping forward and reverse.");
  for(x= 1; x<5; x++)  //Loop the forward stepping enough times for motion to be visible
  {
    //Read direction pin state and change it
    state=digitalRead(dir);
    if(state == HIGH)
    {
      digitalWrite(dir, LOW);
    }
    else if(state ==LOW)
    {
      digitalWrite(dir,HIGH);
    }
    
    for(y=1; y<1000; y++)
    {
      digitalWrite(stp,HIGH); //Trigger one step
      delay(1);
      digitalWrite(stp,LOW); //Pull step pin low so it can be triggered again
      delay(1);
    }
  }
  Serial.println("Enter new option:");
  Serial.println();
}

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

Mạch Điều Khiển Động Cơ Bước A3967

Mạch Điều Khiển Động Cơ Bước A3967

Mạch Điều Khiển Động Cơ Bước A3967

MỘT SỐ SẢN PHẨM MUA KÈM

https://nshopvn.com/product/dong-co-buoc-size-42-1-8-step/

https://nshopvn.com/product/nguon-adapter-12v-5a-0n0v/

https://nshopvn.com/product/nguon-adapter-12v-3a/


Phản hồi khách hàng
Nshop reviewer

Nshopvn.com · 07/03/2019 10:46 AM

uniE735uniE735uniE735uniE735uniE735

Mạch Điều Khiển Động Cơ Bước A3967 giá chỉ 26.000₫

Hộ kinh doanh Linh kiện điện tử Nshop / GPĐKKD số: 41X8035261 do UBND Quận Tân Phú cấp ngày 08/05/2019

Điện tử NShop Tân Phú: 1 Bùi Xuân Phái, Tây Thạnh, Tân Phú, TP. HCM – 📞 0902 64 39 78

Điện tử NShop Quận 9: 7 Trần Hưng Đạo, Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM – 📞 093 27 23 186

NSHOPVN.COM © 2019 - 2021

DMCA.com Protection Status Đã thông báo bộ công thương