Mạch Hiển Thị 4 Led Ma Trận MAX7219

148.000  130.000 

Mạch hiển thị 4 led ma trận MAX7219 bao gồm 4 led ma trận được điều khiển bởi 4 IC MAX7219 tương tự như 74HC595 nhưng chuyên dùng cho các ứng dụng Led Driver.

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Trọng lượng50 g

Thông tin sản phẩm

Mạch hiển thị 4 led ma trận MAX7219 bao gồm 4 led ma trận được điều khiển bởi 4 IC MAX7219 tương tự như 74HC595 nhưng chuyên dùng cho các ứng dụng Led Driver.

Mạch hiển thị 4 led ma trận có ngõ vào tín hiệu nối tiếp, ghi dịch chuyển tín hiệu nên chỉ cần 3 GPIO để điều khiển, ngoài ra IC MAX7219 còn có bộ đệm Static RAM 8×8 giúp cho việc hiển thị trở nên mượt hơn, mạch có khả năng nối tiếp thêm nhiều mạch tiếp sau bằng cổng nối tiếp tín hiệu đầu ra khi cần.

Mạch Hiển Thị 4 Led Ma Trận MAX7219

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • IC MAX7219
 • Nguồn cấp: 5VDC.
 • Tín hiệu: nối tiếp Serial ba chân DIN, CS, CLK, mức tín hiệu TTL.
 • Ma trận: 4 Led ma trận 8×8 màu đỏ.
 • Kích thước: 12.8×3.2×1.3cm.

SƠ ĐỒ KẾT NỐI

Sơ Đồ Kết Nối Mạch Hiển Thị 4 Led Ma Trận MAX7219

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

Mạch Hiển Thị 4 Led Ma Trận MAX7219

Mạch Hiển Thị 4 Led Ma Trận MAX7219

Mạch Hiển Thị 4 Led Ma Trận MAX7219

Hướng dẫn sử dụng, code mẫu arduino

——————–CODE THAM KHẢO——————

Thư viện Adafruit_GFX.h

Thư viện Max72xxPanel.h

/*
 * Kết nối: 
 *        MAX7219                   Uno               Mega
 *         VCC                      5V                 5V
 *         GND                      GND                GND
 *         CS                       10                 53
 *         DIN                      11                 51
 *         CLK                      13                 52
*/

#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Max72xxPanel.h>

int pinCS = 10; // Attach CS to this pin, DIN to MOSI and CLK to SCK (cf http://arduino.cc/en/Reference/SPI )

int numberOfHorizontalDisplays = 1;  //số trong Hiển thị theo chiều ngang
int numberOfVerticalDisplays = 4;   // Số trong hiển thị theo chiều dọc.

Max72xxPanel matrix = Max72xxPanel(pinCS, numberOfHorizontalDisplays, numberOfVerticalDisplays); // cấu hình matrix

String tape = "Nshopvn.com";   // ký tự muốn truyền lên matrix
int wait = 100; // thời gian chạy chữ.  

int spacer = 1; // khoảng cách cách chữ
int width = 5 + spacer; // độ rộng của font là 5 fixel 

void setup() {

                matrix.setIntensity(15); // cài đặt giá trị độ tương phản từ 0 đến 15.
              
               // điều chỉnh hiển thị theo nhu câu của người dùng.
              //  matrix.setPosition(0, 1, 3);  // The first display is at <0, 0>   
             //   matrix.setPosition(1, 1, 0);  // The second display is at <1, 0>
             //   matrix.setPosition(2, 2, 0);  // The third display is at <2, 0>
              //  matrix.setPosition(3, 3, 0);  // And the last display is at <3, 0>
               //  ...
               // matrix.setRotation(0, 2);    // Màn hình hiển thị đầu tiên là vị trí đảo ngược
                 matrix.setRotation(3);    // The same hold for the last display
              }

void loop() {

            for ( int i = 0 ; i < width * tape.length() + matrix.width() - 1 - spacer; i++ ) 
            {
          
              matrix.fillScreen(LOW);
          
              int letter = i / width;
              int x = (matrix.width() - 1) - i % width;
              int y = (matrix.height() - 8) / 2; // center the text vertically
          
              while ( x + width - spacer >= 0 && letter >= 0 ) {
                if ( letter < tape.length() ) {
                  matrix.drawChar(x, y, tape[letter], HIGH, LOW, 1);
                }
          
                letter--;
                x -= width;
              }
          
              matrix.write(); // Send bitmap to display
          
              delay(wait);
            }
            
}

Đánh giá

 1. admin

  Mạch Hiển Thị 4 Led Ma Trận MAX7219 giá chỉ 130.000 ₫

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Danh mục

Hỗ trợ online

Bán hàng

 • 0904 833 536
 • 0902 643 978
 • 0896 412 229

Kỹ thuật

 • 0896 441 229

Khác