Danh mục

Hỗ trợ online

Bán hàng

  • 093 27 23 186 (Quận 9)
  • 093 27 34 186 (Quận 9)
  • 0902 64 39 78 (Tân Phú)
  • 0904 83 35 36 (Tân Phú)

Kỹ thuật

  • 0931 43 43 03 (Quận 9)
  • 0896 441 229 (Tân Phú)

Khác

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, mưa

Cảm biến  nhiệt độ, độ ẩm, mưa là các loại cảm biến về môi trường xung quanh như thời tiết, mưa, nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm của đất,…