Danh mục

Hỗ trợ online

Bán hàng

  • 093 27 23 186 (Quận 9)
  • 093 27 34 186 (Quận 9)
  • 0902 64 39 78 (Tân Phú)
  • 0904 83 35 36 (Tân Phú)

Kỹ thuật

  • 0931 43 43 03 (Quận 9)
  • 0896 441 229 (Tân Phú)

Khác

Relay Rắn

Relay rắn  là một công tắc không tiếp xúc bao gồm các mạch vi điện tử, thiết bị điện tử rời rạc và các thiết bị điện điện tử. … Mạch đầu vào của rơle trạng thái rắn cung cấp một vòng lặp cho tín hiệu điều khiển đầu vào, làm cho nó trở thành nguồn kích hoạt cho rơle trạng thái rắn.