Danh mục

Hỗ trợ online

Bán hàng

  • 093 27 23 186 (Quận 9)
  • 093 27 34 186 (Quận 9)
  • 0902 64 39 78 (Tân Phú)
  • 0904 83 35 36 (Tân Phú)

Kỹ thuật

  • 0931 43 43 03 (Quận 9)
  • 0896 441 229 (Tân Phú)

Khác

RF, GSM, GPS, Bluetooth, Wifi, RFID

RF, GSM, GPS, Bluetooth, Wifi, RFID là bao gồm các mạch các loại sóng vô tuyến. Các mạch thu phát sóng RF, thu phát bluetooth, điều khiển wifi,… và nhiều ứng dụng khác.