Danh mục

Hỗ trợ online

Bán hàng

  • 093 27 23 186 (Quận 9)
  • 093 27 34 186 (Quận 9)
  • 0902 64 39 78 (Tân Phú)
  • 0904 83 35 36 (Tân Phú)

Kỹ thuật

  • 0931 43 43 03 (Quận 9)
  • 0896 441 229 (Tân Phú)

Khác

Test Board

Test board là 1 tấm bản mạch có lỗ nhỏ là bộ phần trung gian giúp kết nối giữa các bản mạch, có nhiều loại test board khác nhau và chất lượng giá thành khác nhau.