Kit RF thu phát wifi + bluetooth esp32

190,000 

ESP32 được tích hợp anten và RF, hoạt động tiết kiệm năng lượng, ổn định, chống nhiễu tốt, đây là giải pháp chi phí thấp nhất cho 1 dự án với một mạch sử dụng wifi 2.4Ghz và bluethooth TSMC công nghệ 40nm năng lượng thấp.

Mã sản phẩm: VSTO Danh mục:

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Trọng lượng50 g

Thông tin sản phẩm

Kit RF thu phát wifi bluetooth ESP32 được tích hợp anten và RF, hoạt động tiết kiệm năng lượng, ổn định, chống nhiễu tốt, đây là giải pháp chi phí thấp nhất cho 1 dự án với một mạch sử dụng wifi 2.4Ghz và bluethooth TSMC công nghệ 40nm năng lượng thấp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  • Hiệu suất cao với giá thấp
  • Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng tích hợp hệ thống.
  • Bộ xử lý mạnh mẻ
  • Hổ trợ các chế độ: AP, STA, và AP+STA
  • Hổ trợ chương trình LUA, dễ dàng phát triển.

SƠ ĐỒ

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

————————-CODE THAM KHẢO———————-

Thư viện ESP32

/*
 * Vào Tools -> Board -> ESP32 Wrover Module 
 * Vào Tools -> Upload Speed -> 921600
 * Vào Tools -> Port -> Chọn port kết 
 * Khi nạp code phải nhấn giữ nút BOOT trên ESP32
 * Khi nạp code xong thả nút BOOT mở Serial Monitor chọn Both NL & CR baud 115200
 * Nhấn nút EN trên ESP32.
 */
#include "WiFi.h"

void setup()
{
    Serial.begin(115200);

    // Set WiFi to station mode and disconnect from an AP if it was previously connected
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.disconnect();
    delay(100);

    Serial.println("Setup done");
}

void loop()
{
    Serial.println("scan start");

    // WiFi.scanNetworks will return the number of networks found
    int n = WiFi.scanNetworks();
    Serial.println("scan done");
    if (n == 0) {
        Serial.println("no networks found");
    } else {
        Serial.print(n);
        Serial.println(" networks found");
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            // Print SSID and RSSI for each network found
            Serial.print(i + 1);
            Serial.print(": ");
            Serial.print(WiFi.SSID(i));
            Serial.print(" (");
            Serial.print(WiFi.RSSI(i));
            Serial.print(")");
            Serial.println((WiFi.encryptionType(i) == WIFI_AUTH_OPEN)?" ":"*");
            delay(10);
        }
    }
    Serial.println("");

    // Wait a bit before scanning again
    delay(5000);
}