Mạch RFID RC522 NFC 13.56Mhz

62,000  43,000 

Module RFID RC522 sử dụng IC MFRC522 của Phillip dùng để đọc và ghi dữ liệu cho thẻ NFC tần số 13.56mhz, với mức giá rẻ thiết kế nhỏ gọn, module này là sự lựa chọn hàng đầu cho các ứng dụng về ghi đọc thẻ RFID.

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Trọng lượng50 g

Thông tin sản phẩm

Mạch RFID RC522 NFC 13.56Mhz sử dụng IC MFRC522 của Phillip dùng để đọc và ghi dữ liệu cho thẻ NFC tần số 13.56mhz, với mức giá rẻ thiết kế nhỏ gọn, module này là sự lựa chọn hàng đầu cho các ứng dụng về ghi đọc thẻ RFID.

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  • Nguồn: 3.3VDC, 13 – 26mA
  • Dòng ở chế độ chờ: 1013mA 
  • Dòng ở chế độ nghỉ: <80uA
  • Tần số sóng mang: 13.56MHz
  • Khoảng cách hoạt động: 0~60mm(mifare1 card)
  • Giao tiếp: SPI
  • Tốc độ truyền dữ liệu: tối đa 10Mbit/s
  • Các loại card RFID hỗ trợ: mifare1 S50, mifare1 S70, mifare UltraLight, mifare Pro, mifare Desfire
  • Kích thước: 40mm × 60mm

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Datasheet RFID RC522

————————CODE THAM KHẢO———————–

Thư viện 1: Thư viện MFRC522.h

Thư viện 2: MFRC522

/*
            UNO        MEGA 
SDA (SS)    10          53
SCK         13          52
MOSI        11          51
MISO        12          50
GND         GND         GND
RST         9           9
3.3V        3.3V        3.3V
*/

#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>

#define RST_PIN 9    
#define SS_PIN 10   // Nếu dùng Arduino Mega 2560 thì đổi 10 thành 53
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); 

void setup() {
 Serial.begin(9600); 
 SPI.begin();        
 mfrc522.PCD_Init(); 
 Serial.println("Lectura del UID");
}

void loop() 
{ 
  if(mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) 
  {  
    if(mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) 
    {
      Serial.print("Card UID:");
      for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) 
      {
        Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
        Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);   
      } 
      Serial.println();
      mfrc522.PICC_HaltA();         
    }      
  } 
}