Mạch tạo trễ relay đóng ngắt theo chu kỳ FRM01 12VDC

189.000 

Mạch tạo trễ relay đóng ngắt theo chu kỳ FRM01 12VDC có tới 18 chức năng khác nhau. ngoài ra mạch còn có thêm chức năng bảo vệ chống ngược nguồn.

Mã sản phẩm: F5TM Danh mục:

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 50 g

Thông tin sản phẩm

Mạch tạo trễ relay đóng ngắt theo chu kỳ FRM01 12VDC được thiết kế đặc biệt cho người dùng với nhiều nhu cầu khác nhau với 18 chức năng, người dùng có thể tự chọn và điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của mình. Mạch có chức năng cài đặt thời gian hoặt động theo chu kỳ từ 0.1 giây đến 270 giờ, thêm chức năng bảo vệ chống ngược nguồn, sẽ không làm hỏng mạch khi cung cấp điện sai chiều. Mạch có các led báo nguồn, led chế độ đang chạy, chu kỳ, vòng lặp, tín hiệu ngõ ra. Ngoài ra mạch có chức năng tiết kiệm năng lượng tắt led hiển thị và led báo trên mạch, người dùng có thể tự động bật tắt chức năng này.

Thông số kỹ thuật:

 • Model: FRM01
 • Điện áp hoạt động: 12VDC
 • Thời gian chu kỳ: 0.1s ~ 270 giờ
 • Ngõ ra relay: 250VAC-10A / 30VDC-10A
 • Kích thước: 66.5 x 40 x 17.3mm
 • Trọng lượng: 24g

Hướng dẫn sử dụng:

 • Các chức năng 1-8 mạch tự động làm việc khi bật nguồn. Các chức năng 9-18, mạch phải có có tín hiệu kích mức cao vào CH1 để khởi động.
 • Sau khi mở nguồn, nhấn nút Set 2s đến khi số hiển thị nhấp nháy, nhấn NUM+, NUM- để tăng giảm, nút SM1 để chuyển đổi giữa các số. Sau khi chọn chế độ và thời gian xong nhấn Set 2s để lưu cài đặt và thoát. Để tiết kiệm năng lượng, khi cài đặt xong nhấn Set để bật hoặc tắt led hiển thị và led báo. Nhấn giữ NUM- đến khi led MD trên mạch sáng không nhấp nháy nữa, lúc này mạch sẽ không hoạt động khi có tín hiệu kích CH1 nữa, nhấn giữ NUM- đến khi led MD nhấp nháy lại tắt chức năng này. Để xem các thông số mình cài đặt trong chế độ mình đang dùng là bao nhiêu, nhấn SM1 đến khi led MD sáng không nhấp nháy, lúc này nhấn SET để xem các thông số mình cài đặt, nhấn giữ SM1 đến khi led MD nhấp nháy lại để thoát.​
 • Chức năng 1: Sau khi bật nguồn, relay tắt theo thời gian T1, khi hết thời gian relay bật lại. Thời gian T1 có thể điều chỉnh từ 0.1 giây đến 270 giờ, khi có tín hiệu kích mức cao vào CH1 chức năng sẽ được bắt đầu lại.
 • Chức năng 2: Sau khi bật nguồn, relay bật theo thời gian  T1, khi hết thời gian relay tắt. Thời gian T1 có thể điều chỉnh từ 0.1 giây đến 270 giờ, khi có tín hiệu kích mức cao vào CH1 chức năng sẽ được bắt đầu lại.
 • Chức năng 3: Sau khi bật nguồn, relay tắt theo thời gian T1, khi hết thời gian T1 relay bật theo thời gian T2, hết thời gian T2 relay tắt. Thời gian T1, T2 có thể điều chỉnh từ 0.1 giây đến 270 giờ, khi có tín hiệu kích mức cao vào CH1 chức năng sẽ được bắt đầu lại.
 • Chức năng 4: Sau khi bật nguồn, relay bật theo thời gian T1, khi hết thời gian T1 relay tắt theo thời gian T2, hết thời gian T2 relay bật. Thời gian T1, T2 có thể điều chỉnh từ 0.1 giây đến 270 giờ, khi có tín hiệu kích mức cao vào CH1 chức năng sẽ được bắt đầu lại.
 • Chức năng 5: Chế độ vòng lặp vô hạn: sau khi bật nguồn relay tắt theo thời gian T1, hết thời gian T1 relay bật theo thời gian T2, sau khi hết thời gian T2 relay sẽ tiếp tục tắt theo thời gian T1 và sẽ lặp đi lặp lại. Thời gian T1, T2 có thể điều chỉnh từ 0.1 giây đến 270 giờ. Lúc đang chạy thời gian T1 hoặc T2 mà có tín hiệu kích mức cao mạch sẽ chạy lại.
 • Chức năng 6: Chế độ vòng lặp vô hạn: Sau khi bật nguồn relay bật theo  thời gian T1, hết thời gian T1 relay tắt theo thời gian T2, sau khi hết thời gian T2 relay sẽ tiếp tục bật theo thời gian T1 và sẽ lặp đi lặp lại. Thời gian T1, T2 có thể điều chỉnh từ 0.1 giây đến 270 giờ. Lúc đang chạy thời gian T1 hoặc T2 mà có tín hiệu kích mức cao mạch sẽ chạy lại.
 • Chức năng 7: Chế độ giới hạn vòng lặp: Sau khi bật nguồn relay tắt theo thời gian T1, hết thời gian T1 relay bật theo thời gian T2, sau khi hết thời gian T2 relay sẽ tiếp tục tắt theo thời gian T1 và sẽ lặp đi lặp lại theo số vòng lặp NX mà bạn cài đặt. Thời gian T1, T2 có thể điều chỉnh từ 0.1 giây đến 270 giờ, số vòng lặp NX có thể điều chỉnh từ 1 đến 9999 lần, khi có tín hiệu kích mức cao vào CH1 chức năng sẽ được bắt đầu lại.
 • Chức năng 8: Chế độ giới hạn vòng lặp: Sau khi bật nguồn relay bật theo thời gian T1, hết thời gian T1 relay tắt theo thời gian T2, sau khi hết thời gian T2 relay sẽ tiếp tục bật theo thời gian T1 và sẽ lặp đi lặp lại theo số vòng lặp NX mà bạn cài đặt. Thời gian T1, T2 có thể điều chỉnh từ 0.1 giây đến 270 giờ, số vòng lặp NX có thể điều chỉnh từ 1 đến 9999 lần, khi có tín hiệu kích mức cao vào CH1 chức năng sẽ được bắt đầu lại.
 • Chức năng 9: Chế độ đảo trạng thái relay, khi có tín hiệu kích mức cao vào CH1 sẽ đảo ngược trạng thái ngõ ra relay. Ví dụ: khi relay đang tắt, có tín hiệu kích relay sẽ bật và ngược lại.
 • Chức năng 10: Khi có tín hiệu kích mức cao vào CH1 relay sẽ bật, thời gian T1 sẽ bắt đầu tính khi không còn tín hiệu kích trên CH1, hết thời gian T1 relay tắt. Khi có tín hiệu kích chức năng sẽ bắt đầu lại. Ví dụ: Khi nhấn giữ nút nhấn để kích mức cao vào CH1 relay sẽ bật nhưng thời gian T1 sẽ chưa đếm, khi thả tay ra không còn tín hiệu kích nữa relay sẽ tiếp tục bật hết thời gian T1 sau đó relay sẽ tắt.
 • Chức năng 11: Khi có tín hiệu kích mức cao vào CH1 relay sẽ tắt theo thời gian T1, hết thời gian T1 relay bật. Khi có tín hiệu kích chức năng sẽ bắt đầu lại.
 • Chức năng 12: Khi có tín hiệu kích mức cao vào CH1 relay sẽ bật theo thời gian T1, hết thời gian T1 relay tắt. Khi có tín hiệu kích chức năng sẽ bắt đầu lại.
 • Chức năng 13: Khi có tín hiệu kích mức cao vào CH1 relay sẽ tắt theo thời gian T1, hết thời gian T1 relay bật theo thời gian T2. Hết thời gian T2 relay tắt. Khi có tín hiệu kích chức năng sẽ bắt đầu lại.
 • Chức năng 14: Khi có tín hiệu kích mức cao vào CH1 relay sẽ bật theo thời gian T1, hết thời gian T1 relay tắt theo thời gian T2. Hết thời gian T2 relay bật lại. Khi có tín hiệu kích chức năng sẽ bắt đầu lại.
 • Chức năng 15: Chế độ vòng lặp vô hạn: Sau khi có tín hiệu kích mức cao vào CH1 relay tắt theo thời gian T1, hết thời gian T1 relay bật theo thời gian T2, sau khi hết thời gian T2 relay sẽ tiếp tục tắt theo thời gian T1 và sẽ lặp đi lặp lại. Thời gian T1, T2 có thể điều chỉnh từ 0.1 giây đến 270 giờ, Lúc đang chạy thời gian T1 hoặc T2 mà có tín hiệu kích mức cao mạch sẽ chạy lại.
 • Chức năng 16: Chế độ vòng lặp vô hạn: Sau khi có tín hiệu kích mức cao vào CH1 relay bật theo thời gian T1, hết thời gian T1 relay tắt theo thời gian T2, sau khi hết thời gian T2 relay sẽ tiếp tục bật theo thời gian T1 và sẽ lặp đi lặp lại. Thời gian T1, T2 có thể điều chỉnh từ 0.1 giây đến 270 giờ,Lúc đang chạy thời gian T1 hoặc T2 mà có tín hiệu kích mức cao mạch sẽ chạy lại.
 • Chức năng 17: Chế độ giới hạn vòng lặp: Sau khi có tín hiệu kích mức cao vào CH1 relay tắt theo thời gian T1, hết thời gian T1 relay bật theo thời gian T2, sau khi hết thời gian T2 relay sẽ tiếp tục tắt theo thời gian T1 và sẽ lặp đi lặp lại theo số vòng lặp NX mà bạn cài đặt. Thời gian T1, T2 có thể điều chỉnh từ 0.1 giây đến 270 giờ, số vòng lặp NX có thể điều chỉnh từ 1 đến 9999 lần, khi có tín hiệu kích mức cao vào CH1 chức năng sẽ được bắt đầu lại.
 • Chức năng 18: Chế độ giới hạn vòng lặp: Sau khi có tín hiệu kích mức cao vào CH1 relay bật theo thời gian T1, hết thời gian T1 relay tắt theo chu kỳ T2, sau khi hết thời gian T2 relay sẽ tiếp tục bật theo thời gian T1 và sẽ lặp đi lặp lại theo số vòng lặp NX mà bạn cài đặt. Thời gian T1, T2 có thể điều chỉnh từ 0.1 giây đến 270 giờ, số vòng lặp NX có thể điều chỉnh từ 1 đến 9999 lần, khi có tín hiệu kích mức cao vào CH1 chức năng sẽ được bắt đầu lại.

Hình ảnh Mạch tạo trễ relay đóng ngắt theo chu kỳ FRM01 12VDC:

Mạch tạo trễ relay đóng ngắt theo chu kỳ FRM01 12VDC

Mạch tạo trễ relay đóng ngắt theo chu kỳ FRM01 12VDC

Mạch tạo trễ relay đóng ngắt theo chu kỳ FRM01 12VDC

Thông tin liên hệ:

Thông tin liên hệ:

Đánh giá

 1. admin

  Mạch tạo trễ relay đóng ngắt theo chu kỳ FRM01 12VDC chỉ có trọng lượng: 24g mà quá nhiều chức năng, một sản phẩm tuyệt vời

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Danh mục

Hỗ trợ online

Bán hàng

 • 093 27 23 186 (Quận 9)
 • 093 27 34 186 (Quận 9)
 • 0902 64 39 78 (Tân Phú)
 • 0904 83 35 36 (Tân Phú)

Kỹ thuật

 • 0931 43 43 03 (Quận 9)
 • 0896 441 229 (Tân Phú)

Khác