Màn hình cảm ứng TFT Arduino Shield 3.5 inch H896 1-7
uniE768
Màn hình cảm ứng TFT Arduino Shield 3.5 inch H896 1-7
Màn hình cảm ứng TFT Arduino Shield 3.5 inch H896 1-7
Màn hình cảm ứng TFT Arduino Shield 3.5 inch H896 1-7
Màn hình cảm ứng TFT Arduino Shield 3.5 inch H896 1-7
uniE76C
uniE76B
Màn hình cảm ứng TFT Arduino Shield 3.5 inch H896 1-7
uniE768
Màn hình cảm ứng TFT Arduino Shield 3.5 inch H896 1-7
Màn hình cảm ứng TFT Arduino Shield 3.5 inch H896 1-7
Màn hình cảm ứng TFT Arduino Shield 3.5 inch H896 1-7
Màn hình cảm ứng TFT Arduino Shield 3.5 inch H896 1-7

Màn hình cảm ứng TFT Arduino Shield 3.5 inch H896 1-7

3.5 inch Arduino Shield TFT touch screen H896 1-7

298.000₫

Mã sản phẩm: SG1C

Sản phẩm hiện đang còn hàng.

uniF2E4 Xem chi nhánh còn hàng

Driver: ILI9486 | Kích thước màn hình: 3.5 inch | Độ phân giải: 320 x 480 | Điện áp hoạt động: 3.3V – 5V | Hỗ trợ Arduino UNO, Mega2560 | Độ ẩm hoạt động: 60% RH | Kích thước: 87 x 57.5mm | Trọng lượng: 50g

DỊCH VỤ & KHUYẾN MÃI LIÊN QUAN
 • Cộng thêm 29 điểm tích lũy
 • TP.HCM: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 300k
  Tỉnh thành khác: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500k

  Xem thêm các khuyến mãi vận chuyển khác.

 • Bảo hành: Không bảo hành

Sản phẩm liên quan

Chi tiết sản phẩm

Màn hình cảm ứng TFT Arduino Shield 3.5 inch H896 1-7 có kích thước màn hình 3.5 inch, với độ phân giải 320 x 480 cho ra những hình ảnh sắc nét sinh động, là shield màn hình cảm ứng được thiết kế dùng cho Aruino Uno, MEGA 2560. Dễ dàng thực hiện chức năng hiển thị và điều khiển qua cảm ứng trên màn hình.

Màn hình cảm ứng TFT này có kích thước nhỏ gọn, tiện lắp đặt, bộ thư viện và code mẫu đi kèm màn hình đầy đủ, dễ lập trình, màn hình có chất lượng hiển thị tốt, cảm ứng có độ nhạy cao, phù hợp cho các ứng dụng hiển thị và điều khiển qua màn hình cảm ứng chuyên nghiệp.

Thông số kỹ thuật của Màn hình cảm ứng TFT Arduino Shield 3.5 inch H896 1-7

 • Driver: ILI9486
 • Kích thước màn hình: 3.5 inch
 • Độ phân giải: 320 x 480
 • Điện áp hoạt động: 3.3V – 5V
 • Hỗ trợ Arduino UNO, Mega2560
 • Độ ẩm hoạt động: 60% RH
 • Kích thước: 87 x 57.5mm
 • Trọng lượng: 50g
 • Màu của board mạch : không phân biệt, tùy từng lô sản phẩm

Video mô tả Màn hình cảm ứng TFT Arduino Shield 3.5 inch H896 1-7

Hình ảnh của Màn hình cảm ứng TFT Arduino Shield 3.5 inch H896 1-7

Màn hình cảm ứng TFT Arduino Shield 3.5 inch H896 1-7
Màn hình cảm ứng TFT Arduino Shield 3.5 inch H896 1-7
Màn hình cảm ứng TFT Arduino Shield 3.5 inch H896 1-7
Màn hình cảm ứng TFT Arduino Shield 3.5 inch H896 1-7
Mặt sau của Màn hình cảm ứng TFT Arduino Shield 3.5 inch H896 1-7
Mặt sau của Màn hình cảm ứng TFT Arduino Shield 3.5 inch H896 1-7

Thư việc cho Màn hình cảm ứng TFT Arduino Shield 3.5 inch H896 1-7

https://github.com/prenticedavid/MCUFRIEND_kbv

Code thao khảo cho Màn hình cảm ứng TFT Arduino Shield 3.5 inch H896 1-7

#define LCD_RD A0
#define LCD_WR A1
#define LCD_RS A2
#define LCD_CS A3
#define LCD_REST A4

void Lcd_Writ_Bus(unsigned char d)
{
  PORTD = (PORTD & B00000011) | ((d)&B11111100);
  PORTB = (PORTB & B11111100) | ((d)&B00000011);
  *(portOutputRegister(digitalPinToPort(LCD_WR))) &= ~digitalPinToBitMask(LCD_WR);
  *(portOutputRegister(digitalPinToPort(LCD_WR))) |= digitalPinToBitMask(LCD_WR);
}

void Lcd_Write_Com(unsigned char VH)
{
  *(portOutputRegister(digitalPinToPort(LCD_RS))) &= ~digitalPinToBitMask(LCD_RS); //LCD_RS=0;
  Lcd_Writ_Bus(VH);
}

void Lcd_Write_Data(unsigned char VH)
{
  *(portOutputRegister(digitalPinToPort(LCD_RS))) |= digitalPinToBitMask(LCD_RS); //LCD_RS=1;
  Lcd_Writ_Bus(VH);
}

void Lcd_Write_Com_Data(unsigned char com, unsigned char dat)
{
  Lcd_Write_Com(com);
  Lcd_Write_Data(dat);
}

void Address_set(unsigned int x1, unsigned int y1, unsigned int x2, unsigned int y2)
{
  Lcd_Write_Com(0x2a);
  Lcd_Write_Data(x1 >> 8);
  Lcd_Write_Data(x1);
  Lcd_Write_Data(x2 >> 8);
  Lcd_Write_Data(x2);
  Lcd_Write_Com(0x2b);
  Lcd_Write_Data(y1 >> 8);
  Lcd_Write_Data(y1);
  Lcd_Write_Data(y2 >> 8);
  Lcd_Write_Data(y2);
  Lcd_Write_Com(0x2c);
}

void Lcd_Init(void)
{
  digitalWrite(LCD_REST, HIGH);
  delay(5);
  digitalWrite(LCD_REST, LOW);
  delay(15);
  digitalWrite(LCD_REST, HIGH);
  delay(15);

  digitalWrite(LCD_CS, HIGH);
  digitalWrite(LCD_WR, HIGH);
  digitalWrite(LCD_CS, LOW); //CS

  Lcd_Write_Com(0xF9);
  Lcd_Write_Data(0x00);
  Lcd_Write_Data(0x08);
  Lcd_Write_Com(0xC0);
  Lcd_Write_Data(0x19);
  Lcd_Write_Data(0x1A);
  Lcd_Write_Com(0xC1);
  Lcd_Write_Data(0x45);
  Lcd_Write_Data(0X00);
  Lcd_Write_Com(0xC2);
  Lcd_Write_Data(0x33);
  Lcd_Write_Com(0xC5);
  Lcd_Write_Data(0x00);
  Lcd_Write_Data(0x28);
  Lcd_Write_Com(0xB1);
  Lcd_Write_Data(0x90);
  Lcd_Write_Data(0x11);
  Lcd_Write_Com(0xB4);
  Lcd_Write_Data(0x02);
  Lcd_Write_Com(0xB6);
  Lcd_Write_Data(0x00);
  Lcd_Write_Data(0x42);
  Lcd_Write_Data(0x3B);
  Lcd_Write_Com(0xB7);
  Lcd_Write_Data(0x07);
  Lcd_Write_Com(0xE0);
  Lcd_Write_Data(0x1F);
  Lcd_Write_Data(0x25);
  Lcd_Write_Data(0x22);
  Lcd_Write_Data(0x0B);
  Lcd_Write_Data(0x06);
  Lcd_Write_Data(0x0A);
  Lcd_Write_Data(0x4E);
  Lcd_Write_Data(0xC6);
  Lcd_Write_Data(0x39);
  Lcd_Write_Data(0x00);
  Lcd_Write_Data(0x00);
  Lcd_Write_Data(0x00);
  Lcd_Write_Data(0x00);
  Lcd_Write_Data(0x00);
  Lcd_Write_Data(0x00);
  Lcd_Write_Com(0xE1);
  Lcd_Write_Data(0x1F);
  Lcd_Write_Data(0x3F);
  Lcd_Write_Data(0x3F);
  Lcd_Write_Data(0x0F);
  Lcd_Write_Data(0x1F);
  Lcd_Write_Data(0x0F);
  Lcd_Write_Data(0x46);
  Lcd_Write_Data(0x49);
  Lcd_Write_Data(0x31);
  Lcd_Write_Data(0x05);
  Lcd_Write_Data(0x09);
  Lcd_Write_Data(0x03);
  Lcd_Write_Data(0x1C);
  Lcd_Write_Data(0x1A);
  Lcd_Write_Data(0x00);
  Lcd_Write_Com(0xF1);
  Lcd_Write_Data(0x36);
  Lcd_Write_Data(0x04);
  Lcd_Write_Data(0x00);
  Lcd_Write_Data(0x3C);
  Lcd_Write_Data(0x0F);
  Lcd_Write_Data(0x0F);
  Lcd_Write_Data(0xA4);
  Lcd_Write_Data(0x02);
  Lcd_Write_Com(0xF2);
  Lcd_Write_Data(0x18);
  Lcd_Write_Data(0xA3);
  Lcd_Write_Data(0x12);
  Lcd_Write_Data(0x02);
  Lcd_Write_Data(0x32);
  Lcd_Write_Data(0x12);
  Lcd_Write_Data(0xFF);
  Lcd_Write_Data(0x32);
  Lcd_Write_Data(0x00);
  Lcd_Write_Com(0xF4);
  Lcd_Write_Data(0x40);
  Lcd_Write_Data(0x00);
  Lcd_Write_Data(0x08);
  Lcd_Write_Data(0x91);
  Lcd_Write_Data(0x04);
  Lcd_Write_Com(0xF8);
  Lcd_Write_Data(0x21);
  Lcd_Write_Data(0x04);
  Lcd_Write_Com(0x36);
  Lcd_Write_Data(0x48);
  Lcd_Write_Com(0x3A);
  Lcd_Write_Data(0x55);

  Lcd_Write_Com(0x11); //Exit Sleep
  delay(120);
  Lcd_Write_Com(0x29); //Display on
}

void H_line(unsigned int x, unsigned int y, unsigned int l, unsigned int c)
{
  unsigned int i, j;
  Lcd_Write_Com(0x02c); //write_memory_start
  digitalWrite(LCD_RS, HIGH);
  digitalWrite(LCD_CS, LOW);
  l = l + x;
  Address_set(x, y, l, y);
  j = l * 2;
  for (i = 1; i <= j; i++)
  {
    Lcd_Write_Data(c);
  }
  digitalWrite(LCD_CS, HIGH);
}

void V_line(unsigned int x, unsigned int y, unsigned int l, unsigned int c)
{
  unsigned int i, j;
  Lcd_Write_Com(0x02c); //write_memory_start
  digitalWrite(LCD_RS, HIGH);
  digitalWrite(LCD_CS, LOW);
  l = l + y;
  Address_set(x, y, x, l);
  j = l * 2;
  for (i = 1; i <= j; i++)
  {
    Lcd_Write_Data(c);
  }
  digitalWrite(LCD_CS, HIGH);
}

void Rect(unsigned int x, unsigned int y, unsigned int w, unsigned int h, unsigned int c)
{
  H_line(x, y, w, c);
  H_line(x, y + h, w, c);
  V_line(x, y, h, c);
  V_line(x + w, y, h, c);
}

void Rectf(unsigned int x, unsigned int y, unsigned int w, unsigned int h, unsigned int c)
{
  unsigned int i;
  for (i = 0; i > 8)
    ;
  Lcd_Write_Data(j);
}
digitalWrite(LCD_CS, HIGH);
}

void setup()
{
  for (int p = 0; p < 10; p++)
  {
    pinMode(p, OUTPUT);
  }
  pinMode(A0, OUTPUT);
  pinMode(A1, OUTPUT);
  pinMode(A2, OUTPUT);
  pinMode(A3, OUTPUT);
  pinMode(A4, OUTPUT);
  digitalWrite(A0, HIGH);
  digitalWrite(A1, HIGH);
  digitalWrite(A2, HIGH);
  digitalWrite(A3, HIGH);
  digitalWrite(A4, HIGH);
  Lcd_Init();
  //LCD_Clear(0xf800);
}

void loop()
{
  LCD_Clear(0xf800);
  LCD_Clear(0x07E0);
  LCD_Clear(0x001F);

  // LCD_Clear(0xf800);
}
Phản hồi khách hàng
Nshop reviewer

Nshopvn.com · 24/06/2020 5:44 PM

uniE735uniE735uniE735uniE735uniE735

Màn hình cảm ứng TFT Arduino Shield 3.5 inch H896 1-7 giá chỉ 298.000₫

Hộ kinh doanh Linh kiện điện tử Nshop / GPĐKKD số: 41X8035261 do UBND Quận Tân Phú cấp ngày 08/05/2019

Điện tử NShop Tân Phú: 1 Bùi Xuân Phái, Tây Thạnh, Tân Phú, TP. HCM – 📞 0902 64 39 78

Điện tử NShop Quận 9: 7 Trần Hưng Đạo, Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM – 📞 093 27 23 186

NSHOPVN.COM © 2019 - 2021

DMCA.com Protection Status Đã thông báo bộ công thương