Màn Hình LCD Oled 0.96 Inch Giao Tiếp I2C (White)

Màn Hình LCD Oled 0.96 Inch Giao Tiếp I2C (White)

0.96 inch IIC Serial White OLED Display Module 128X64 I2C SSD1306 LCD Screen Board

71.000₫

Mã sản phẩm: 9W56

Có 1 chi nhánh đang còn hàng.

uniF2E4 Xem chi nhánh còn hàng

Màn hình LCD Oled 0.96 inch giao tiếp I2C Điện áp sử dụng: 2.2~5.5VDC. Số điểm hiển thị: 128×64 điểm. Màu hiển thị: Trắng

DỊCH VỤ & KHUYẾN MÃI LIÊN QUAN
 • Cộng thêm 7 điểm tích lũy
 • TP.HCM: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 300k
  Tỉnh thành khác: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500k

  Xem thêm các khuyến mãi vận chuyển khác.

Sản phẩm liên quan

Chi tiết sản phẩm

Màn hình LCD Oled 0.96 inch giao tiếp I2C cho khả năng hiển thị đẹp, sang trọng, rõ nét vào ban ngày và khả năng tiết kiệm năng lượng tối đa với mức chi phí phù hợp, màn hình sử dụng giao tiếp I2C cho chất lượng đường truyền ổn định và rất dễ giao tiếp chỉ với 2 chân GPIO.

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÀN HÌNH LCD OLED 0.96 INCH

 • Điện áp sử dụng: 2.2~5.5VDC.
 • Công suất tiêu thụ: 0.04w
 • Góc hiển thị: lớn hơn 160 độ
 • Số điểm hiển thị: 128×64 điểm.
 • Độ rộng màn hình: 0.96 inch
 • Màu hiển thị: Trắng
 • Giao tiếp: I2C
 • Driver: SSD1306
VCC 2.2~5.5VDC
GND 0VDC
SCL xung Clock
SDA dữ liệu vào Data in

 

CODE THAM KHẢO MÀN HÌNH LCD OLED 0.96 INCH GIAO TIẾP I2C

Thư viện Adafruit_GFX.h

Thư viện Adafruit_SSD1306.h

/*
Kết nối:
  oled                  Uno                 Mega
 * GND                  GND                  GND
 * VCC                  5V                   5V
 * SCL                  A5                   SCL
 * SDA                  A4                   SDA
*/

#include <Adafruit_GFX.h>  // Include core graphics library for the display
#include <Adafruit_SSD1306.h>  // Include Adafruit_SSD1306 library to drive the display
Adafruit_SSD1306 display;  // Create display
#include <Fonts/FreeMonoBold12pt7b.h>  // Add a custom font
#include <Fonts/FreeMono9pt7b.h>  // Add a custom font
int Variable1;  // Create a variable to have something dynamic to show on the display
void setup()  // Start of setup
{                
  delay(100);  // This delay is needed to let the display to initialize
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);  // Initialize display with the I2C address of 0x3C
  display.clearDisplay();  // Clear the buffer
  display.setTextColor(WHITE);  // Set color of the text
  display.setRotation(0);  // Set orientation. Goes from 0, 1, 2 or 3
  display.setTextWrap(false);  // By default, long lines of text are set to automatically “wrap” back to the leftmost column.
                               // To override this behavior (so text will run off the right side of the display - useful for
                               // scrolling marquee effects), use setTextWrap(false). The normal wrapping behavior is restored
                               // with setTextWrap(true).
  display.dim(0);  //Set brightness (0 is maximun and 1 is a little dim)

}  // End of setup

void loop()  // Start of loop
{
  Variable1++;  // Increase variable by 1
  if(Variable1 > 150)  // If Variable1 is greater than 150
  {
    Variable1 = 0;  // Set Variable1 to 0
  }
  char string[10];  // Create a character array of 10 characters
  // Convert float to a string:
  dtostrf(Variable1, 3, 0, string);  // (<variable>,<amount of digits we are going to use>,<amount of decimal digits>,<string name>)
  display.clearDisplay();  // Clear the display so we can refresh
  display.setFont(&FreeMono9pt7b);  // Set a custom font
  display.setTextSize(0);  // Set text size. We are using a custom font so you should always use the text size of 0
  // Print text:
  display.setCursor(0, 10);  // (x,y)
  display.println("Hello");  // Text or value to print
  // Draw triangle:
  display.drawTriangle(40,40,   50,20,   60,40, WHITE);  // Draw triangle. X, Y coordinates for three corner points defining the triangle, followed by a color
  // Draw filled triangle:
  display.fillTriangle(0,63,   15,45,   30,63, WHITE);  // Draw filled triangle. X, Y coordinates for three corner points defining the triangle, followed by a color
  // Draw line:
  display.drawLine(40, 63, 70, 63, WHITE);  // Draw line (x0,y0,x1,y1,color)
  // Draw circle:
  display.drawCircle(47, 36, 20, WHITE);  //  Draw circle (x,y,radius,color). X and Y are the coordinates for the center point
  // Draw a filled circle:
  display.fillCircle(12, 27, 10, WHITE);  // Draw filled circle (x,y,radius,color). X and Y are the coordinates for the center point
 // Draw rounded rectangle and fill:
  display.fillRoundRect(58, 0, 18, 18, 5, WHITE);  // Draw filled rounded rectangle (x,y,width,height,color)
                                                   // It draws from the location to down-right
  // Draw rectangle:
  display.drawRect(79, 0, 49, 27, WHITE);  // Draw rectangle (x,y,width,height,color)
                                           // It draws from the location to down-right
  display.setFont(&FreeMonoBold12pt7b);  // Set a custom font
  // Print variable with left alignment:
  display.setCursor(83, 20);  // (x,y)
  display.println(Variable1);  // Text or value to print
  // Draw rounded rectangle:
  display.drawRoundRect(79, 37, 49, 27, 8, WHITE);  // Draw rounded rectangle (x,y,width,height,radius,color)
                                                    // It draws from the location to down-right
  display.setCursor(83, 57);  // (x,y)
  display.println(string);  // Text or value to print
  display.display();  // Print everything we set previously
} // End of loop


Phản hồi khách hàng
Nshop reviewer

Nshopvn.com · 07/03/2019 10:48 AM

uniE735uniE735uniE735uniE735uniE735

Màn Hình LCD Oled 0.96 Inch Giao Tiếp I2C (White) giá chỉ 71.000₫

Hộ kinh doanh Linh kiện điện tử Nshop / GPĐKKD số: 41X8035261 do UBND Quận Tân Phú cấp ngày 08/05/2019

Điện tử NShop Tân Phú: 1 Bùi Xuân Phái, Tây Thạnh, Tân Phú, TP. HCM – 📞 0902 64 39 78

Điện tử NShop Quận 9: 7 Trần Hưng Đạo, Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM – 📞 093 27 23 186

NSHOPVN.COM © 2019 - 2021

DMCA.com Protection Status Đã thông báo bộ công thương