Danh mục

Hỗ trợ online

Bán hàng

  • 093 27 23 186 (Quận 9)
  • 093 27 34 186 (Quận 9)
  • 0902 64 39 78 (Tân Phú)
  • 0904 83 35 36 (Tân Phú)

Kỹ thuật

  • 0931 43 43 03 (Quận 9)
  • 0896 441 229 (Tân Phú)

Khác

Bánh xe

Bánh xe bao gồm các loại bánh xe khác nhau như bánh xe đa hướng, các loại bánh xe mô hình thường, bánh xích xe tăng,…Phù hợp với nhiều mô hình khác nhau.