Kit thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Oled 1.3inch

Kit thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Oled 1.3inch

1.3inch ESP8266 NodeMCU Oled Wifi transceiver kit

Ngừng kinh doanh

Mã sản phẩm: SRE6

Kit thu phát Wifi ESP8266 Oled 1.3 inch tích hợp màn hình Oled 0.96 inch hiển thị chuyên nghiệp, IC nạp và giao tiếp UART tốc độ cao chuyên dụng Silicon Labs CP2102

DỊCH VỤ & KHUYẾN MÃI LIÊN QUAN
  • Cộng thêm 29 điểm tích lũy
  • TP.HCM: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 300k
    Tỉnh thành khác: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500k

    Xem thêm các khuyến mãi vận chuyển khác.

Sản phẩm liên quan

Chi tiết sản phẩm

Kit thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Oled 1.3inch là sự kết hợp giữa Module RF thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU và Oled 1.3 inch, có thiết kế nhỏ gọn, màn hình Oled hiển thị chuyên nghiệp và thiết kế tối ưu cho độ bền, độ ổn định cao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chip nạp và giao tiếp : CP2102

Kit RF thu phát Wifi ESP8266 Oled D-duino có thiết kế nhỏ gọn, được tích hợp màn hình Oled 0.96 inch hiển thị chuyên nghiệp, IC nạp và giao tiếp UART tốc độ cao chuyên dụng Silicon Labs CP2102 (***) với thiết kế phần cứng tối ưu cho độ cơ động, độ bền và độ ổn định cao.

Kit RF thu phát Wifi ESP8266 Oled D-duino dựa trên nền chip Wifi SoC ESP8266 với thiết kế dễ sử dụng và đặc biệt là có thể sử dụng trực tiếp trình biên dịch của Arduino để lập trình và nạp code, điều này khiến việc sử dụng và lập trình các ứng dụng trên ESP8266 trở nên rất đơn giản, phù hợp cho các ứng dụng cần kết nối, thu thập dữ liệu và điều khiển qua sóng Wifi, đặc biệt là các ứng dụng liên quan đến IoT.

Kit thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Oled 1.3inch

THƯ VIỆN

SH1106: https://drive.google.com/file/d/1NzgAGZvY7u9ohXdxi9XdRnAdKCRHlJP4/view?usp=sharing

SSD1306: https://drive.google.com/file/d/1aayFhd7vvow4wE9-gBVSDZQC-2FbTFr6/view?usp=sharing

 

 

 

———————–CODE THAM KHẢO———————

/* Cắm cable kết nối
 * Mở Device Manger để xem port
 * Vào Tools -> Board -> NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
 * Vào Tools -> Port -> Chọn Port kết nối.
 * Nạp code.
*/

#include 
#include 
#include <EEPROM.h>

#include "SSD1306.h"
#include "SH1106.h"

extern "C" {
#include "user_interface.h"
}

/*===== SETTINGS =====*/
/* create display(Adr, SDA-pin, SCL-pin) */
//SSD1306 display(0x3c, 5, 4);   // GPIO 5 = D1, GPIO 4 = D2
SH1106 display(0x3c, 5, 4);

/* select the button for your board */
#define btn D3         // GPIO 0 = FLASH BUTTON 

#define maxCh 13       // max Channel -> US = 11, EU = 13, Japan = 14
#define ledPin 2       // led pin ( 2 = built-in LED)
#define packetRate 5   // min. packets before it gets recognized as an attack

#define flipDisplay true

/* Display settings */
#define minRow       0              /* default =   0 */
#define maxRow     127              /* default = 127 */
#define minLine      0              /* default =   0 */
#define maxLine     63              /* default =  63 */

/* render settings */
#define Row1         0
#define Row2        30
#define Row3        35
#define Row4        80
#define Row5        85
#define Row6       125

#define LineText     0
#define Line        12
#define LineVal     47

//===== Run-Time variables =====//
unsigned long prevTime   = 0;
unsigned long curTime    = 0;
unsigned long pkts       = 0;
unsigned long no_deauths = 0;
unsigned long deauths    = 0;
int curChannel           = 1;
unsigned long maxVal     = 0;
double multiplicator     = 0.0;
bool canBtnPress         = true;

unsigned int val[128];

void sniffer(uint8_t *buf, uint16_t len) {
  pkts++;
  if (buf[12] == 0xA0 || buf[12] == 0xC0) {
    deauths++;
  }
}

void getMultiplicator() {
  maxVal = 1;
  for (int i = 0; i < maxRow; i++) {
    if (val[i] > maxVal) maxVal = val[i];
  }
  if (maxVal > LineVal) multiplicator = (double)LineVal / (double)maxVal;
  else multiplicator = 1;
}
 
const char* ssid = "Linh Kien Dien Tu NSHOP";// wifi muốn kết nối------------------------------------------
const char* password = "dientuchatluong";
 
//int ledPin = 13; // GPIO13
WiFiServer server(80);
 
void setup() {

  display.init();
  if (flipDisplay) display.flipScreenVertically();

  /* show start screen */
  display.clear();
  display.setFont(ArialMT_Plain_16);
  display.drawString(0, 0, "DienTu");
  display.drawString(0, 16, " NSHOP ");
  display.setFont(ArialMT_Plain_10);
  display.drawString(0, 40, "1 Bui Xuan Phai");
  display.drawString(0, 50, "Tay Thanh, Tan Phu");
  display.display();
  delay(2500);


  display.clear();

  
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
 
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
 
  // Connect to WiFi network
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
 
  WiFi.begin(ssid, password);
 
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
 
  // Start the server
  server.begin();
  Serial.println("Server started");
 
  // Print the IP address
  Serial.print("Use this URL to connect: ");
  Serial.print("http://");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.println("/");

display.drawString(0, 20, "Connecting to: ");
  display.drawString(0, 30, (String)ssid);
  display.display();
 
}
 
void loop() {
  // Check if a client has connected
  WiFiClient client = server.available();
  if (!client) {
    return;
  }
 
  // Wait until the client sends some data
  Serial.println("new client");
  while(!client.available()){
    delay(1);
  }
 
  // Read the first line of the request
  String request = client.readStringUntil('r');
  Serial.println(request);
  client.flush();
 
  // Match the request
 
  int value = LOW;
  if (request.indexOf("/LED=ON") != -1)  {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    value = HIGH;
  }
  if (request.indexOf("/LED=OFF") != -1)  {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    value = LOW;
  }
 
// Set ledPin according to the request
//digitalWrite(ledPin, value);
 
  // Return the response
  client.println("HTTP/1.1 200 OK");
  client.println("Content-Type: text/html");
  client.println(""); //  do not forget this one
  client.println("");
  client.println("" );  
client.print("Led pin is now: ");  
if(value == HIGH) {    client.print("On");  
}
else {    client.print("Off");
  }
  client.println(" ");
  client.println("Turn On");
  client.println("Turn Off ");
    client.println("");
  delay(1);
  Serial.println("Client disonnected");
  Serial.println(""); 
}

 

 

 

 

Phản hồi khách hàng
Nshop reviewer

Nshopvn.com · 07/03/2019 10:54 AM

uniE735uniE735uniE735uniE735uniE735

Kit thu phát Wifi ESP8266 NodeMCU Oled 1.3inch giá chỉ 298.000₫

Hộ kinh doanh Linh kiện điện tử Nshop / GPĐKKD số: 41X8035261 do UBND Quận Tân Phú cấp ngày 08/05/2019

Điện tử NShop Tân Phú: 1 Bùi Xuân Phái, Tây Thạnh, Tân Phú, TP. HCM – 📞 0902 64 39 78

Điện tử NShop Quận 9: 7 Trần Hưng Đạo, Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM – 📞 093 27 23 186

NSHOPVN.COM © 2019 - 2021

DMCA.com Protection Status Đã thông báo bộ công thương