Màn hình Nokia 5110 LCD
uniE768
Màn hình Nokia 5110 LCD
Màn hình Nokia 5110 LCD
Màn hình Nokia 5110 LCD
Màn hình Nokia 5110 LCD
uniE76C
uniE76B
Màn hình Nokia 5110 LCD
uniE768
Màn hình Nokia 5110 LCD
Màn hình Nokia 5110 LCD
Màn hình Nokia 5110 LCD
Màn hình Nokia 5110 LCD

Màn hình Nokia 5110 LCD

LCD Nokia 5110 LCD Module

60.000₫

Mã sản phẩm: Z4KZ

Sản phẩm hiện đang hết hàng.

uniF2E4 Xem chi nhánh còn hàng

Màn hình Nokia 5110 LCD sử dụng IC điều khiển Philips PCD8544. có điện áp làm việc 3V – 5V, độ phân giải: 84×48 pixels, và điều khiển độ sáng màn hình bằng xung PWM

DỊCH VỤ & KHUYẾN MÃI LIÊN QUAN
  • Cộng thêm 6 điểm tích lũy
  • TP.HCM: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 300k
    Tỉnh thành khác: Miễn phí vận chuyển đơn hàng từ 500k

    Xem thêm các khuyến mãi vận chuyển khác.

Sản phẩm liên quan

Chi tiết sản phẩm

Màn hình Nokia 5110 LCD sử dụng IC điều khiển Philips PCD8544. Màn hình Nokia 5110 LCD rất thích hợp sử dụng cho các dự án Arduino vì kích thước nhỏ, khả năng hiển thị kí tự nhiều. Các tính năng chính của màn hình nokia 5110 như sau:

VIDEO SẢN PHẨM

Thông số kỹ thuật Màn hình Nokia 5110 LCD

+ Điện áp làm việc 3V – 5V.

+ Độ phân giải: 84×48 pixels

+ Điều khiển độ sáng màn hình bằng xung PWM

Sơ đồ kết nối với arduino uno:

  NOKIA 5110 LCD   ARDUINO UNO
  VCC   5V
  GND   GND
  LIGHT   GND
  SCK   8
  DIN   9
  DC   10
  RST   11
  CS   12

Màn hình Nokia 5110 LCD

——————CODE THAM KHẢO——————

Thư viện: http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=47

//      SCK  - Pin 8
//      MOSI - Pin 9
//      DC   - Pin 10
//      RST  - Pin 11
//      CS   - Pin 12
//
#include <LCD5110_Graph.h>

LCD5110 myGLCD(8,9,10,11,12);

extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t arduino_logo[];
extern unsigned char TinyFont[];
extern uint8_t The_End[];
extern uint8_t pacman1[];
extern uint8_t pacman2[];
extern uint8_t pacman3[];
extern uint8_t pill[];

float y;
uint8_t* bm;
int pacy;

void setup()
{
  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.setFont(SmallFont);
  randomSeed(analogRead(7));
}

void loop()
{
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.drawBitmap(0, 0, arduino_logo, 84, 48);
  myGLCD.update();

  delay(2000);
  
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.print("LCD5110_Graph", CENTER, 0);
  myGLCD.print("DEMO", CENTER, 20);
  myGLCD.drawRect(28, 18, 56, 28);
  for (int i=0; i<6; i++)
  {
    myGLCD.drawLine(57, 18+(i*2), 83-(i*3), 18+(i*2));
    myGLCD.drawLine((i*3), 28-(i*2), 28, 28-(i*2));
  }
  myGLCD.setFont(TinyFont);
  myGLCD.print("(C)2015 by", CENTER, 36);
  myGLCD.print("Henning Karlsen", CENTER, 42);
  myGLCD.update();
  
  delay(5000);
  
  myGLCD.clrScr();
  for (int i=0; i<48; i+=2)
  {
    myGLCD.drawLine(0, i, 83, 47-i);
    myGLCD.update();
  }
  for (int i=83; i>=0; i-=2)
  {
    myGLCD.drawLine(i, 0, 83-i, 47);
    myGLCD.update();
  }

  delay(2000);
  
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.drawRect(0, 0, 83, 47);
  for (int i=0; i<48; i+=4)
  {
    myGLCD.drawLine(0, i, i*1.75, 47);
    myGLCD.update();
  }
  for (int i=0; i<48; i+=4)
  {
    myGLCD.drawLine(83, 47-i, 83-(i*1.75), 0);
    myGLCD.update();
  }

  delay(2000);
  
  myGLCD.clrScr();
  for (int i=0; i<8; i++)
  {
    myGLCD.drawRoundRect(i*3, i*3, 83-(i*3), 47-(i*3));
    myGLCD.update();
  }

  delay(2000);
  
  myGLCD.clrScr();
  for (int i=0; i<17; i++)
  {
    myGLCD.drawCircle(41, 23, i*3);
    myGLCD.update();
  }

  delay(2000);
  
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.drawRect(0, 0, 83, 47);
  myGLCD.drawLine(0, 23, 84, 23);
  myGLCD.drawLine(41, 0, 41, 47);
  for (int c=0; c<4; c++)
  {
    for (int i=0; i<84; i++)
    {
      y=i*0.017453292519943295769236907684886;
      myGLCD.invPixel(i, (sin(y*6)*20)+23);
      myGLCD.update();
      delay(20);
    }
  }

  delay(2000);

  for (int pc=0; pc<3; pc++)
  {
    pacy=random(0, 28);
  
    for (int i=-20; i<84; i++)
    {
      myGLCD.clrScr();
      for (int p=4; p>((i+20)/20); p--)
        myGLCD.drawBitmap(p*20-8, pacy+7, pill, 5, 5);
      switch(((i+20)/3) % 4)
      {
        case 0: bm=pacman1;
                break;
        case 1: bm=pacman2;
                break;
        case 2: bm=pacman3;
                break;
        case 3: bm=pacman2;
                break;
      }
      myGLCD.drawBitmap(i, pacy, bm, 20, 20);
      myGLCD.update();
      delay(25);
    }
  }

  for (int i=0; i<25; i++)
  {
    myGLCD.clrScr();
    myGLCD.drawBitmap(0, i-24, The_End, 84, 24);
    myGLCD.update();
    delay(100);
  }
  myGLCD.setFont(SmallFont);
  myGLCD.print("Runtime (ms):", CENTER, 32);
  myGLCD.printNumI(millis(), CENTER, 40);
  myGLCD.update();
  for (int i=0; i<5; i++)
  {
    myGLCD.invert(true);
    delay(1000);
    myGLCD.invert(false);
    delay(1000);
  }
}

Kết quả

Màn hình Nokia 5110 LCD

Hình Màn hình Nokia 5110 LCD

Màn hình Nokia 5110 LCD

Màn hình Nokia 5110 LCD

Một số sản phẩm liên quan

Arduino UNO R3 DIP

Arduino UNO R3 SMD chip dán (kèm cáp)

Arduino MEGA 2560 R3 Atmega16u2

Phản hồi khách hàng
Nshop reviewer

Nshopvn.com · 07/03/2019 10:43 AM

uniE735uniE735uniE735uniE735uniE735

Màn hình Nokia 5110 LCD giá chỉ 60.000₫

Hộ kinh doanh Linh kiện điện tử Nshop / GPĐKKD số: 41X8035261 do UBND Quận Tân Phú cấp ngày 08/05/2019

Điện tử NShop Tân Phú: 1 Bùi Xuân Phái, Tây Thạnh, Tân Phú, TP. HCM – 📞 0902 64 39 78

Điện tử NShop Quận 9: 7 Trần Hưng Đạo, Hiệp Phú, Quận 9, TP. HCM – 📞 093 27 23 186

NSHOPVN.COM © 2019 - 2021

DMCA.com Protection Status Đã thông báo bộ công thương