Module GSM GPRS Sim800L

130.000 

Module GSM GPRS sim800L Nguồn cấp: 3.7 – 4.2VDC, Dòng khi hoạt động: 100mA đến 1A, Khe cắm SIM: MICROSIM

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 50 g

Thông tin sản phẩm

Module GSM GPRS sim800L có khả năng nhắn tin SMS, nghe, gọi, GPRS, … như một điện thoại nhưng có kích thước nhỏ nhất trong các loại module SIM (25mm x 22mm). Điều khiển module sử dụng bộ tập lệnh AT dễ dàng, chân kết nối dùng rào đực thông dụng (male header) chuẩn 100mil.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • Nguồn cấp: 3.7 – 4.2VDC, có thể sử dụng với nguồn dòng thấp từ 500mAh trở lên (như cổng USB, nguồn từ Board Arduino). Nhưng khuyên các bạn nên dùng nguồn có dòng đủ 1A để đảm bảo mạch hoạt động ổn định.
 • Khe cắm SIM: MICROSIM
 • Dòng khi ở chế độ chờ: 10mA
 • Dòng khi hoạt động: 100mA đến 1A.
 • Hỗ trợ 4 băng tần phổ biến.
 • Kích thước: 25mm x 22mm

SƠ ĐỒ CHÂN Module GSM GPRS Sim800L

Module GSM GPRS Sim800L

 • VCC: Nguồn vào 3.7 – 4.2V.
 • TXD: Chân truyền Uart TX.
 • RXD: Chân nhận Uart RX.
 • DTR : Chân UART DTR, thường không xài.
 • SPKP, SPKN: ngõ ra âm thanh, nối với loa để phát âm thanh.
 • MICP, MICN: ngõ vao âm thanh, phải gắn thêm Micro để thu âm thanh.
 • Reset: Chân khởi động lại Sim800L (thường không xài).
 • RING : báo có cuộc gọi đến
 • GND: Chân Mass, cấp 0V.

Sơ đồ kết nối với arduino uno

Module GSM GPRS Sim800L

Module GSM GPRS Sim800L

 

—————————–CODE THAM KHẢO—————————-

// VCC -  5v
// GND  -  GND
// Tx  -  10
// Rx  -  11

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial sim(10, 11);
int _timeout;
String _buffer;
String number = "+84985443701"; //-> change with your number
void setup() {
  delay(7000); //delay for 7 seconds to make sure the modules get the signal
  Serial.begin(9600);
  _buffer.reserve(50);
  Serial.println("Sistem Started...");
  sim.begin(9600);
  delay(1000);
  Serial.println("Type s to send an SMS, r to receive an SMS, and c to make a call");
}
void loop() {
  if (Serial.available() > 0)
    switch (Serial.read())
    {
      case 's':
        SendMessage();
        break;
      case 'r':
        RecieveMessage();
        break;
      case 'c':
        callNumber();
        break;
    }
  if (sim.available() > 0)
    Serial.write(sim.read());
}
void SendMessage()
{
  //Serial.println ("Sending Message");
  sim.println("AT+CMGF=1");    //Sets the GSM Module in Text Mode
  delay(1000);
  //Serial.println ("Set SMS Number");
  sim.println("AT+CMGS="" + number + ""r"); //Mobile phone number to send message
  delay(1000);
  String SMS = "Hello, how are you?";
  sim.println(SMS);
  delay(100);
  sim.println((char)26);// ASCII code of CTRL+Z
  delay(1000);
  _buffer = _readSerial();
}
void RecieveMessage()
{
  Serial.println ("SIM800L Read an SMS");
  delay (1000);
  sim.println("AT+CNMI=2,2,0,0,0"); // AT Command to receive a live SMS
  delay(1000);
  Serial.write ("Unread Message done");
}
String _readSerial() {
  _timeout = 0;
  while  (!sim.available() && _timeout < 12000  )
  {
    delay(13);
    _timeout++;
  }
  if (sim.available()) {
    return sim.readString();
  }
}
void callNumber() {
  sim.print (F("ATD"));
  sim.print (number);
  sim.print (F(";rn"));
  _buffer = _readSerial();
  Serial.println(_buffer);
}

Hình ảnh sản phẩm
Module GSM GPRS Sim800L
Module GSM GPRS Sim800L

 

MỘT SỐ SẢN PHẨM LIÊN QUAN:

https://nshopvn.com/product/arduino-uno-r3-dip-kem-cap/

https://nshopvn.com/product/arduino-uno-r3-smd-chip-dan-kem-cap/

https://nshopvn.com/product/arduino-mega2560-r3-atmega16u2/

Đánh giá

 1. admin

  Module GSM GPRS Sim800L giá chỉ 130.000 ₫

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Danh mục

Hỗ trợ online

Bán hàng

 • 093 27 23 186 (Quận 9)
 • 093 27 34 186 (Quận 9)
 • 0902 64 39 78 (Tân Phú)
 • 0904 83 35 36 (Tân Phú)

Kỹ thuật

 • 0931 43 43 03 (Quận 9)
 • 0896 441 229 (Tân Phú)

Khác